Al het nieuws

Rhuggenaath: Vanaf mei reële dreiging van ernstig liquiditeitstekort

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het stopzetten van de Nederlandse steun- en hulppakketten zou ‘ingrijpend’ zijn en ‘niet verantwoord’, schrijft demissionair premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao.
rhuggHij verwijst naar de brief van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer, waarin staat dat - in het kader van de gemaakte afspraken over liquiditeitssteun van Nederland - Curaçao nog niet heeft voldaan aan de voorwaarden van de derde tranche (terwijl het nu gaat over alweer de vijfde tranche).
Het gaat hier om de vaststelling van de landsverordeningen geldelijke voorzieningen ministers, hetzelfde voor de Statenleden alsmede optimalisering van overheidsgelieerde entiteiten. ,,Alle voornoemde ontwerp-landsverordeningen zijn reeds aan de Staten aangeboden”, aldus de minister-president.
Rhuggenaath doet namens de regering ‘een dringend beroep’ op de Statenvoorzitter, zijn partijgenoot Ana Maria Pauletta (PAR), ‘om in het Landsbelang’ de nodige stappen te ondernemen ‘opdat op zeer korte termijn’ de genoemde landsverordeningen door de Staten en ook de Centrale Commissie van de Staten in behandeling worden genomen.
De urgentie zit ‘m erin dat het geld opraakt; de overheidskas. Zoals het Antilliaans Dagblad vorige week berichtte met het artikel ‘Kastegoed slaat om in kastekort’. Deze krant analyseerde hiervoor de Liquiditeitsprognose voor 2021.
De minister-president, die in verband met de verkiezingen vorige maand in mei het roer overgeeft aan een ander (vermoedelijk Gilmar Pisas van MFK), wijst erop dat het Land mogelijkerwijs vanaf volgende maand ‘niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen’.
,,De huidige, zeer bijzondere tijden die wij als jonge natie beleven zijn ingrijpend, daar de consequenties van de wereldwijde Covid-19-pandemie steeds nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Een van de grootste uitdagingen hieraan verbonden is de reële dreiging van een ernstig liquiditeitstekort op (zeer) korte termijn.”
Rhuggenaath merkt verder op dat als er spoedig geen geld meer is, dat dit betekent dat ook niet meer in de steun- en herstelmaatregelen ten behoeve van burger en ondernemers kan worden voorzien en andere sociale voorzieningen, om de reeds beschadigde economie in stand te houden.
Gezien de uitdagingen waar het Land voor staat, voor zowel de ziekenhuiszorg als in economische zin, is het in de ogen van de premier niet verantwoord de financiële ondersteuning vanuit Nederland te staken.
,,De uitvoerende en de wetgevende machten (de regering en de Staten, red.) binnen ons staatsbestel hebben een bijzondere zorgplicht om ons Land op de meest verantwoorde en duurzame wijze deze crisis te laten doorstaan”, aldus de PAR-premier. In dat verband doet hij een beroep op parlementsvoorzitter Pauletta, maar daarmee tegelijkertijd op alle 21 huidige Statenleden.
Zie ook het artikel met alle geprojecteerde liquiditeitssaldi in de volgende maanden van 2021.
https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/23391-kastegoed-slaat-om-in-kastekort


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).