Al het nieuws

MEO: 25 ‘hot prospects’ en 100-tal ‘normal prospects’ in portefeuille

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Naar de toekomst toe zal de rol van de ruim zesjarige Cinex - Curaçao Investment and Export Promotion Agency - alleen maar verder toenemen, zo laat het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) namens minister Steven Martina (MAN) weten.

cinexNaar aanleiding van het afscheid van directeur Ramon Koffijberg, die vanaf de oprichting van Cinex van augustus 2014 tot en met juli 2020 hét gezicht was van deze overheidsstichting, stelde het Antilliaans Dagblad een reeks vragen aan MEO-bewindsman Martina.
,,Curaçao is gebaat bij economische ontwikkeling, waarbij nieuwe initiatieven en investeerders een belangrijke plek innemen. Cinex speelt in het kader van ‘investment promotion’ een cruciale rol”, antwoordt het ministerie namens hem.
Deze krant was vooral geïnteresseerd in enerzijds de input (hoeveel kost Cinex de gemeenschap?) en anderzijds de output (wat levert de stichting de samenleving Curaçao concreet op?).
Het eerste is vrij eenvoudig te beantwoorden: het budget in 2019 van Cinex bedroeg 2,1 miljoen gulden en wordt in principe elk jaar opnieuw vastgesteld, terwijl de subsidie door MEO wordt verstrekt. Cinex werkt met drie vaste medewerkers en daarnaast zo nu en dan met oproepkrachten. Ervan uitgaande dat de subsidiehoogte per jaar niet veel verschilt, heeft de stichting sinds de oprichting circa 13,5 miljoen aan subsidie gekost.

Doel van Cinex is een bijdrage te leveren aan de bevordering van de economische ontwikkeling van het Land Curaçao door het aantrekken en promoten van investeringen en het bevorderen van export in de ruimste zin des woords, zo meldt het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
De ‘meest klinkende en concreet behaalde resultaten’ zijn volgens MEO onder andere de komst van Sandals, de overname van en nieuwe bestemming voor Curaçao Plaza en de vestiging van Corendon. ,,Gelet op de activiteiten van Cinex is zij betrokken bij vrijwel alle investeringsprojecten van formaat op het eiland.”
Gevraagd naar de ‘prospects’ - de meest belovende vooruitzichten - onderstreept MEO dat Cinex nauw betrokken is bij het Proteus-initiatief van Fabien Cousteau, een futuristisch onderwaterstation voor de kust van Curaçao. Wat de status ervan is, waaronder de financiering, is nog onbekend.
,,Overige prospects kunnen wij helaas nu niet noemen, gegeven de vertrouwelijkheid die in acht moet worden genomen. Wel kunnen we melden dat Cinex een portefeuille van maar liefst 25 ‘hot prospects’ en een 100-tal ‘normal prospects’ heeft.” Aldus de beleidsafdeling van MEO op vragen die door deze krant aan minister Martina waren gesteld.

Ramon Koffijberg maakte eind vorig jaar zelf bekend dat hij zou stoppen bij Cinex (Curaçao Investment & Export Development Foundation). MEO meldt desgevraagd dat de directeur vanaf de start medio 2014 betrokken was bij de stichting en er tot half 2020 werkzaam was.
De reden van zijn vertrek is volgens MEO ‘de aan hem geboden mogelijkheden om zijn carrière een nieuwe uitdaging te geven’. Zijn opvolger, Raymond Jamanika, is als directeur ad interim - waarnemend directeur dus - aangesteld. Cinex heeft een raad van commissarissen (RvC) van drie leden: voorzitter Gyselle Meulens-Petronia, vicevoorzitter Mirto Murray en het lid Aimée Francisco-Kleinmoedig.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het ‘aantrekken, assisteren, overtuigen en het faciliteren van buitenlandse investeerders’, zodat deze geïnteresseerd raken in het willen investeren in het product Curaçao en investeerders geïnteresseerd te laten raken om een bedrijf op Curaçao te vestigen of te expanderen. Verder ook door buitenlandse investeerders in de ruimste zins des woords bij te staan bij de aanvraag van de noodzakelijke vergunningen of ontheffingen die van overheidswege worden verleend.
Hieronder de vragen van deze krant en de antwoorden van MEO:

Hoeveel medewerkers telt de stichting Cinex?

,,Drie vaste medewerkers en er zijn medewerkers op afroepbasis, afhankelijk van de specifieke projecten.

Valt Cinex onder MEO en onder de verantwoordelijkheid van de minister van MEO?

,,Ja. De subsidieverlening aan Cinex gaat door tussenkomst van MEO.

Over welk budget beschikt Cinex jaarlijks?

,,Het budget bedroeg vorig jaar 2,1 miljoen gulden en wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De subsidie wordt verstrekt door MEO.”

Is dat budget ook volledig gebruikt de afgelopen jaren en was er sprake van onder- of overbesteding?

,,De bestedingen vinden plaats conform het beschikbare budget. Er is geen overbesteding.”

Gelden bij Cinex (dezelfde) salarissen zoals bij de overheid - ambtenaren - of welke normering wordt gehanteerd?

,,De normering die gebruikelijk is bij stichtingen wordt gehanteerd. Tevens zal Cinex, net zoals alle andere overheids-nv’s en -stichtingen, ook moeten voldoen aan de Rhuggenaath-norm, waaraan ze reeds voldoet.”

Heeft Cinex jaarverslagen opgesteld? Zo ja, tot welk jaar?

,,De jaarverslagen van 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn opgesteld.”

Wat zijn de meest klinkende en concreet behaalde resultaten van Cinex?

,,Investment promotion bestaat onder meer uit het identificeren van ‘investment opportunities’, investeerders ‘match making’, het faciliteren van het investeringsproces - onder andere het vergunningenproces - en ‘after services’, alsook aanbevelingen doen voor het vaststellen van beleid ter bevorderen van de economische ontwikkelingen.
In het kader van investment promotion organiseert Cinex jaarlijks een succesvol seminar genaamd ‘Cinex Smart Summit Investment’. Daar zijn vele businessdeals uit voortgekomen in de private sector, immers het is een platform waar toepassingen op het gebied van ‘smart city’ en ‘smart nation’ worden gepresenteerd.
Verder is de betrokkenheid van Cinex te noemen in de Bon Biní for Business Summit en het Invest in Willemstad-initiatief, wat heeft geleid tot verschillende concrete investeringen in de binnenstad.
De meest klinkende en concreet behaalde resultaten zijn onder meer de komst van Sandals, Curaçao Plaza en Corendon. Gelet op de activiteiten van Cinex is zij betrokken bij vrijwel alle investeringsprojecten van formaat op het eiland.”

Wat zijn op het moment de meest belovende ‘prospects’?

,,Zie het voorgaande antwoord, deze partijen waren eerst ‘prospects’. Vermeldingswaardig is verder het Proteus-initiatief van Fabien Cousteau, waar Cinex ook nauw bij betrokken is. Overige prospects kunnen wij helaas nu niet noemen, gegeven de vertrouwelijkheid die in acht moet worden genomen. Wel kunnen we melden dat Cinex een portefeuille heeft van maar liefst 25 ‘hot prospects’ en een 100-tal ‘normal prospects’.”

Wordt Cinex ook geëvalueerd op input (kosten)- output (concrete resultaten)?

,,Conform het subsidiebeleid waarin het evaluatiekader is opgenomen, wordt Cinex elk jaar geëvalueerd.”

Wat is de (gebleken) toegevoegde waarde van Cinex?

,,De toegevoegde waarde van Cinex wordt, gelet op de activiteiten die worden ontplooid, als hoog gekwalificeerd. Ter illustratie, als de minister van MEO op reis gaat voor onder andere investment promotion, is het Cinex die zorgdraagt voor alle voorbereidende activiteiten alsook de activiteiten die daaruit voortvloeien. Daar is heel veel werk mee gemoeid en dient op een professionele en efficiënte wijze te geschieden. Cinex is als het ware de eerste instantie waar een investeerder mee te maken krijgt en de indruk die Cinex achterlaat is dan ook van enorm belang voor het vervolgtraject.”

Hoe ziet wat de minister van MEO betreft de toekomst van Cinex eruit?

,,Naar de toekomst toe zal de rol van Cinex alleen maar toenemen. Curaçao is gebaat bij economische ontwikkeling, waarbij nieuwe ontwikkelingen en investeerders een belangrijke plek innemen. Cinex speelt, zoals eerder aangegeven, in het kader van ‘investment promotion’ een cruciale rol.
Daarnaast is MEO druk in de weer om een exportstrategie te lanceren. In dezen zal Cinex ook een belangrijke rol vervullen in het kader van ‘trade promotion’. Trade promotion bestaat uit ‘matchmaking activities’, ‘image building’, ‘export readiness training/services’, ‘financing support’, ‘commercial representation abroad’ en ‘policy advocacy’. Kortom, investment promotion en trade promotion worden naar de toekomst toe alleen maar belangrijker, teneinde economische ontwikkeling te bewerkstelligen. Daar is dus een enorme taak weggelegd voor Cinex.”

De vragen van het Antilliaans Dagblad aan minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling werden beantwoord door Carmen de Jesus Marques, senior policy advisor van MEO. Voor meer informatie over Cinex zie ook de website: www.cinex.cw

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).