Al het nieuws

Reisadvies Bonaire kan snel veranderen

Van onze correspondent
Den Haag - Vanuit Nederland worden nog eens tien extra beademingsapparaten naar de Caribische landen gestuurd. Dat heeft de Nederlandse ‘coronaminister’ Hugo de Jonge in een update aan de Tweede Kamer aangekondigd.

F01Extra beademingsappDe tien extra beademingsapparaten worden als noodvoorraad naar het Caribisch gebied gestuurd. Er is nog geen verdeling over de eilanden vastgelegd. Volgens De Jonge is de personele capaciteit op Bonaire, Curaçao, Aruba en Sint Maarten op peil. Voor versterking van de publieke gezondheid zijn voor elk van de vier eilanden vanuit Nederland een arts en twee verpleegkundigen afgereisd. De eerder geleverde IC’s zijn operationeel.
De Jonge geeft in de update de laatste besmettingscijfers van alle zes eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk. Op dat moment waren dat de cijfers van maandag, met op Aruba het hoogste aantal actieve gevallen, gevolgd door Curaçao, Sint Maarten en Bonaire. Op Sint Eustatius waren er maandag nog 4 mensen besmet en op Saba geen.
Over Bonaire schrijft De Jonge dat er na de grote uitbraak half september strenge maatregelen zijn afgekondigd, maar dat de eerste versoepelingen ook al zijn doorgevoerd. Het reisadvies vanuit Nederland is nog steeds oranje (alleen reizen als het strikt noodzakelijk is), maar dat wordt doorlopend beoordeeld door de lokale autoriteiten en het RIVM. Daardoor kan het snel worden aangepast naar geel (waakzaam, maar reizen wordt niet afgeraden) als een negatief advies niet meer nodig wordt gevonden.
De Jonge meldt positief nieuws uit Aruba, namelijk dat er ‘eindelijk een forse daling’ is in het aantal positief geteste mensen. ,,De genomen maatregelen hebben effect.” Er is nog steeds een grote druk op de zorg, maar die stabiliseert zich. Nederland heeft bijstand geleverd voor het bron- en contactonderzoek op Aruba.
Over Sint Maarten vermeldt de minister nog dat de eerstelijnszorg mede door Covid-19 onder druk staat. Het aantal besmettingen met het coronavirus op Sint Maarten is weliswaar klein, maar dat de situatie blijft desondanks zorgwekkend. Het kleine aantal bevestigde besmettingen op Sint Maarten wordt volgens De Jonge veroorzaakt door de beperkte testcapaciteit. In overleg met de regering van Sint Maarten wil hij de capaciteit uitbreiden.
Naar aanleiding van de motie-Bisschop bij de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties vorige week over een dreigend tekort aan huisartsen, zegt De Jonge toe met de Landelijke Huisartsenvereniging in gesprek te gaan over de mogelijkheden om hierin bijstand te verlenen. De bewindsman benadrukt dat er dan wel een verzoek van de regering van Sint Maarten nodig is, aangezien dit een verantwoordelijkheid van het land Sint Maarten is.
De minister komt ook terug op de vaccinaties. De Jonge kondigde vorige maand al aan dat als er vaccinaties beschikbaar zijn, die ook naar de Caribische eilanden zullen gaan. Hij schrijft nu dat de eerste gesprekken worden gevoerd met de landen over een plan van aanpak. Voor Caribisch Nederland zal worden aangesloten bij de infrastructuur voor het rijksvaccinatieprogramma.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).