Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De MAN - die zich sinds het begin fel had uitgesproken tegen de CHE - kan zich vinden in het nieuwe voorstel dat nu op tafel ligt, namelijk het Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (OHO).

MANDat heeft MAN-leider en minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina gisterochtend tijdens een persconferentie verteld. De partijraad heeft dinsdag - na kennis te hebben genomen van de wijzigingen die in het OHO zijn doorgevoerd - unaniem een resolutie aangenomen en daarmee de ministers van MAN akkoord gegeven om in te stemmen met een politiek commitment voor het OHO.
Martina kijkt met tevredenheid en zelfs enige opluchting terug op de onderhandelingen. Het voorstel dat nu op tafel ligt kan zijn goedkeuring dragen. Dit voorstel ‘garandeert dat de autonomie intact blijft’. ,,In de Memorie van Toelichting zal immers expliciet opgenomen worden dat de entiteit geen wetgevende en of bestuursmatige bevoegdheden heeft, zeker niet daar waar het overheidsorganen betreft”, zei de MAN-leider gisteren. Ook de onderbelichte dimensie van sociaaleconomische ontwikkeling in het eerste voorstel van de CHE krijgt nu volgens Martina de aandacht die het behoeft. Zijn eigen idee van een HOE, Hervormings- en Ontwikkelings Entiteit, ziet hij terug in het nieuwe OHO en de naam doet volgens hem recht aan de ontwikkelingsdimensie die nagestreefd zal worden. ,,Belangrijk in het geheel zijn de landenpakketten die de hervormingen die doorgevoerd moeten worden behelzen. De doelstellingen die hierin zijn opgenomen moeten nu vertaald worden naar een uitvoerings- en investeringsagenda. De landenpakketten worden gereguleerd conform een onderlinge regeling zoals bepaald in artikel 38, lid 1 van het Statuut. Hierbij voldoet dit volledig aan de wens van de MAN”, aldus Martina. Voor de realisatie van deze uitvoerings- en investeringsagenda zal vervolgens een beroep gedaan moeten worden op de entiteit voor de financiering hiervan, alsook de ondersteuning hiervan in menselijk kapitaal.
Martina vervolgt door te zeggen dat de afspraken die nu op tafel liggen de deur openen tot het uitvoeren van zijn plannen in het kader van sociaaleconomische ontwikkeling. Zo kunnen projecten die in de brede doelstellingen van de landenpakketten vallen ingediend worden bij de entiteit ter financiering en beschikbaarstelling van expertise. Nieuw in het geheel zijn de toegang tot garantieregelingen voor het MKB en toegang tot overbruggingskredieten alsook garanties voor vitale bedrijven. Het betreft regelingen die in Nederland en op de BES-eilanden al bekend zijn.
Voor Martina is een grotere zelfredzaamheid de rode draad in het verhaal. ,,Zelfredzaamheid kan bereikt worden als iedereen die wil werken, kan werken”, zegt de MAN-leider. Het ministerie van Economische Ontwikkeling heeft berekend dat hiervoor, naast de in de huidige crisis verloren banen, zo'n 15.000 extra, nieuwe banen gecreëerd moeten worden door de economie. Martina geeft hierbij aan dat hij niet zal rusten totdat iedereen een baan heeft. ,,Alleen zo kunnen we zelfredzaam worden en minder afhankelijk zijn van anderen. Curaçao moet in de toekomst voor zichzelf kunnen zorgen, grote calamiteiten daargelaten. We zijn een stuk dichterbij in het realiseren van deze ambitie met de huidige vorm van het OHO.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).