Al het nieuws

Minister Martina: Centrale Bank eerdaags in ministerraad

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) gevraagd verschillende scenario’s te onderzoeken en te beschrijven om op alternatieve wijze aan financiering te komen.

F03 CBCS gevraagd op alternatiefDit om bedrijven en zelfstandige ondernemers te kunnen blijven steunen via de NOW-regeling en de Tijdelijke Bijstand Zelfstandige Ondernemer (TZBO).

Dat is vrijdag door minister van Economische Ontwikkeling (MEO) Steven Martina (MAN) in de Staten uit de doeken gedaan.

,,Op het moment dat Curaçao gebruik wilt maken van lokale of internationale financiering moet hierover wel een (gunstig, red.) advies komen van het College financieel toezicht (Cft) en moet dit goedgekeurd worden in de Rijkministerraad (RMR). Dan hoeft ons niets meer in de weg te staan om leningen aan te gaan. De mogelijkheden en scenario’s worden eerdaags in de Curaçaose ministerraad gepresenteerd.”

De bewindsman, tevens partijleider van MAN, voegt eraan toe dat er tot het einde van het jaar een bedrag van 300 tot 400 miljoen gulden nodig is, dat dan lokaal of internationaal geleend moet worden. Volgens de meest recente liquiditeitsprognose zou er al vanaf eind volgende maand een tekort zijn van 340 miljoen, oplopend tot circa 570 rond de jaarwisseling.

Als voorbeeld noemt Martina de malaise in de entertainmentindustrie, waar het bij muzikanten vooral gaat om zelfstandige ondernemers. De minister: ,,Als de derde tranche vanuit Nederland niet doorgaat, dan moeten zij via andere financiering gesteund blijven worden. Want het ziet er niet naar uit dat deze sector weer snel herstelt. Zeker niet voor het einde van het jaar. Dus tot het einde van het jaar is financiële steun nodig omdat de economie dan nog echt niet op het normale niveau zit. Sterker nog, bedrijven in de horeca en toeristische sector ondervinden weer opnieuw problemen vanwege de restricties die nu opgelegd worden als gevolg van de lokale coronabesmettingen.”

De MEO-minister legt ook uit dat er zo’n 1,4 miljard gulden geïnjecteerd moet worden in de Curaçaose economie. ,,De regering moet zelf investeren, maar ook de private sector faciliteren om te investeren. Het garantiefonds is belangrijk om dit te stimuleren.” En er moet aandacht komen voor de uitvoer van producten en diensten met behulp van het Nationale Export Strategieplan dat nu in de maak is.

,,Volgens de CBCS kan volgend jaar de economie een groei van 6,6 procent laten zien als de grenzen weer open gaan voor 20.000 toeristen per maand en als bepaalde grote projecten doorgaan zoals fase twee van Corendon en het resortproject op Santa Martha”, zo stelt Martina.