Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De vereiste ‘sense of urgency’ die volgens minister Ben Whiteman (PS) ontbreekt binnen het Sehos, heeft niet en zeker niet alleen betrekking op de Raad van Bestuur (directie) van het ziekenhuis, zoals de bewindsman lijkt te suggereren met zijn verwijzingen naar het tot nog toe vertrouwelijke Usona-rapport.

Meerdere keren wijst Usona vooral op de noodzaak van ‘sense of urgency’ en kostenbewust handelen bij de medisch specialisten en andere medewerkers.
Whiteman zegde binnenskamers - zo blijkt uit notulen en noties - en ook daarbuiten het vertrouwen in de RvB op. Afgelopen week schermde hij met een naar zijn oordeel ‘vernietigend’ rapport van Usona, het uitvoeringsorgaan dat ook de regie voert over het HNO-project (Hospital Nobo Otrobanda). Dat heeft de minister naar eigen zeggen al die tijd nog maar niet openbaar gemaakt, omdat de bevindingen uiterst negatief zouden zijn.
Het Antilliaans Dagblad heeft het eindrapport ‘Quick scan St. Elisabeth Hospitaal’ van 20 februari 2015, dat overigens niet in opdracht van Whiteman maar op verzoek van de RvB van Sehos is opgesteld. De management summary van het Usona-rapport ‘kraakt harde noten’ en spreekt over een ‘acute noodsituatie’, maar lijkt nergens direct de Sehos-directie of het directiebeleid af te keuren op basis waarvan het opzeggen van vertrouwen in de RvB kan zijn gebaseerd.
Het gebrek aan ‘sense of urgency’ moet op korte termijn drastisch veranderen, stelt Usona inderdaad, om daar meteen aan toe te voegen: ,,Zonder dat er in het gedrag van de specialisten en medewerkers structureel iets wijzigt, zal elke poging het tij te keren een eenmalige actie zijn.” Volgens Usona zijn ‘cultuurinterventies’ nodig.
De noodzakelijke gedragswijziging heeft volgens het rapport tot onvermijdelijk gevolg dat enerzijds het ziekenhuis (lees: de leiding, red.) meer bepalend wordt in de besluitvorming over de bedrijfsvoering en dat anderzijds de specialisten zich meer richten op hun formele rol als bewakers van de kwaliteit van de zorg, binnen de overeengekomen financiële kaders. ,,Een dergelijke gedragswijziging is evenzeer een basisvoorwaarde voor een verantwoorde start van de transitie naar HNO.”
Uit de quick scan van het onderdeel ‘Organisatie medische en medisch ondersteunende processen’ blijkt volgens Usona dat Sehos met name door medisch specialisten die niet in dienst zijn van Sehos zelf, wordt beschouwd als een ‘medische werkplaats’ waarbij men zich niet houdt aan de huisregels van Sehos en daarmee een gezonde bedrijfsvoering in de weg staat. ,,Anderzijds dwingt Sehos de eigen huisregels ook onvoldoende af.”
Daarnaast werken afdelingen langs elkaar heen en er is nauwelijks stuurinformatie en handelen veel specialisten naar eigen inzicht. ,,Het kosteninzicht en daarmee het kostenbewustzijn is laag. Medici en andere professionals doen wel hun uiterste best om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te leveren, maar ze werken ongeorganiseerd en inefficiënt.”


Laatste nieuws

Apotheken donderdag

Donderdag 23 september 2021
PUNDA

Cerrito, tel.:7376155

OTROBANDA

De Savaan, tel.:8697770

Wega di Number Kòrsou

Woensdag 22 september 2021

6939 - 6821 - 9485