Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - Na de eind januari door de Eilandsraad vastgestelde nieuwe gedragscode voor volksvertegenwoordigers is deze week ook een screeningsscan verspreid. In de gedragscode wordt de nadruk gelegd op de rol van politici als belangenbehartiger van alle inwoners van Bonaire. Integriteit moet daarbij voorop staan.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.