Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - In 2023 was er opnieuw een stijging van het aantal cliënten en zorgvragen bij Mental Health Caribbean (MHC). Deze stijging heeft te maken met verschillende ontwikkelingen, zoals de demografische groei van Caribisch Nederland (CN), maar ook de uitbreiding van het behandelaanbod. Dit schrijft directeur-bestuurder van MHC, Erik Jansen, in zijn voorwoord bij het jaarverslag 2023.

F17 MHCMHC is vanaf de start in 2012 gegroeid als organisatie, in behandelaanbod, in personeel en in omzet en is nog steeds groeiend. Op 31 december 2023 hadden ze een personele omvang van 100 medewerkers (81,2 fte) en 1.191 patiënten. Momenteel is afgerond 5 procent van de populatie van CN bij MHC in zorg. Gelet op de groei van de bevolking betekent het concreet dat bij elke toename van de bevolking met 1.000 inwoners dit een toename betreft van 50 cliënten bij MHC. Wereldwijd wordt gesproken over 7 tot 12,5 procent. Naar verwachting is het percentage zorgbehoevenden op CN in werkelijkheid rond die 7 procent, maar deze zijn volgens MHC niet allemaal vertegenwoordigd in de cliëntenpopulatie. Redenen hiervoor zijn onder andere het stigma op mentale gezondheid en de ervaren drempels in de toegang tot zorg. Uiteraard kan de cliëntenpopulatie van MHC wel stijgen naarmate het stigma minder wordt.

In 2023 heeft MHC uitvoering gegeven aan de eerder vastgestelde strategische koers en zijn er veel nieuwe acties ontwikkeld met name gericht op het verder professionaliseren van de interne organisatie en op een efficiëntere bedrijfsvoering. Mede door natuurlijk personeelsverloop vraagt dit om een continue focus op het aantrekken van nieuwe medewerkers in een (te) krappe arbeidsmarkt. Dit heeft volgens Jansen tot consequentie dat ontstane vacatures niet altijd tijdig kunnen worden ingevuld en dat geeft weer extra dynamiek binnen de organisatie. Ook zorgt dit er op bepaalde afdelingen voor dat er wachttijden ontstaan voordat behandeling bij MHC kan worden ingezet.

Samen met de ketenpartners wordt geprobeerd hierop te anticiperen door aanbod van zorg- en dienstverlening op elkaar af te stemmen. ,,Hierbij is het belangrijk om de uitgangspunten van ‘stepped care’ te blijven toepassen. Hiermee bedoelen we dat zwaardere en specialistische zorg en behandeling pas dient te worden toegepast en ingezet als blijkt dat minder zware en minder specialistische zorg onvoldoende tot resultaten leidt”, aldus Jansen die aangeeft dat behandeling bij MHC niet los gezien kan worden van de ontwikkelingen in de samenleving en dat ketensamenwerking hierbij essentieel is. ,,Ook moeten we er binnen de gehele keten voor waken dat we inwoners afhankelijk maken van zorg en we moeten altijd een beroep blijven doen op de veerkracht en het zelfregulerend vermogen van inwoners van Caribisch Nederland (CN). Inzetten op awareness en preventie is in onze ogen hierbij essentieel.”

De afgelopen 1,5 jaar is MHC bezig geweest met het ontwikkelen van intensieve traumabehandeling, zowel voor jongeren als voor volwassenen. In de behandelwereld is dit een nieuwe trend. ,,Doordat we hiermee bezig waren mochten we in oktober 2022 deelnemen aan een groter onderzoek in samenwerking met Levvel en Karakter. Dit onderzoek houdt in dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar met complexe Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) in één week tijd twee keer per dag traumatherapie krijgen.” Het personeel wordt ook continu geschoold, De leergang Mental Health Professionals (MHP) op de Cariben die in september 2022 met 34 deelnemers van alle eilanden is gestart, is in april 2023 feestelijk afgesloten op Bonaire. Vanuit MHC namen hier 9 collega’s aan deel. Punt van kritiek was de lange online lesdagen. Deze is voor de tweede leergang aangepast.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.