Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Leden van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten hebben nieuwe plannen gemaakt voor de opvoeding van kinderen, het voorkomen van kindermisbruik en de deelname van jongeren bij thema’s die hen aangaan.

F15 BON Taskforce kinderrechten2De taskforce heeft hiervoor gekozen tijdens een werkconferentie die van 13 tot 16 mei op Bonaire is gehouden. Dit is gisteren bekendgemaakt door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).
Leden van de taskforce van de landen, openbare lichamen en vertegenwoordigers van Nederlandse ministeries waren bij de conferentie aanwezig. De conferentie is gehouden om stil te staan bij de resultaten die de taskforce in zijn 10-jarig bestaan heeft geboekt en om plannen voor de toekomst te maken. In de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten zitten deskundigen op het gebied van jeugd en familie/gezin van de zes eilanden. Er zitten ook vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
De groep is in 2014 opgericht bij de Koninkrijksconferentie op Aruba. Tijdens die conferentie hebben de leden destijds afgesproken dat in het Koninkrijk ieder kind recht heeft op een gelukkige jeugd. De leden volgen de artikelen die in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) staan. Het is de bedoeling om programma’s uit te rollen voor ouders om hen bij de opvoeding van hun kinderen te ondersteunen. Het plan is ook om digitale vindplaatsen van informatie/instructies op te zetten voor professionals die te maken hebben met het opvoeden van kinderen. Om kindermisbruik te voorkomen, zijn hulplijnen voor kinderen en jongeren opgezet en professionals getraind in het herkennen van signalen van alle vormen van kindermishandeling. Participatie van kinderen en jongeren wordt op alle eilanden gestimuleerd. In de praktijk kunnen de plannen voor ieder eiland anders zijn.
Bij de conferentie van mei is naar voren gekomen dat de taskforce waardevol is. Zo hebben alle eilanden de afgelopen 10 jaar concrete resultaten bereikt dankzij de samenwerking binnen de groep. ,,Een nauwere samenwerking is nodig om het welzijn van kinderen en jongeren binnen het Koninkrijk verder te beschermen”, aldus het OLB.
In 2025 wordt de volgende conferentie gehouden op Aruba. Bij die conferentie zal het speerpunt of onderwerp ‘kwetsbare kinderen’ centraal staan. Het gaat afhankelijk van de eilanden dan onder meer om de rechten van kinderen die niet de nodige documentatie hebben om op een eiland te mogen wonen. Het gaat ook over de rechten van kinderen met een beperking en kinderen die samen met volwassenen in detentie zitten.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.