Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP) kan niet een-op-een worden toegepast op Caribisch Nederland (CN).

besnieteenDe cultuur is anders en er is een beperkte uitvoeringscapaciteit. Dit schrijft minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer.
Ieder mens moet veilig kunnen opgroeien, werken en leven. Toch worden er iedere dag mensen slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dit is een grove inbreuk op die veiligheid en heeft vaak ernstige en langdurige gevolgen voor slachtoffers. Iedereen kan ermee te maken krijgen. Het komt voor in alle lagen van de samenleving. Het is daarmee een pijnlijk en hardnekkig maatschappelijk probleem. ,,Om dit patroon te doorbreken is directe actie nodig en langdurige inzet van de hele maatschappij. Van de overheid tot de burger, en van werkgevers tot omstanders”, aldus Dijkgraaf. Het kabinet begon daarom in het voorjaar van 2022 met een meerjarige brede aanpak voor het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Daarin was het aanstellen van Mariëtte Hamer een belangrijke stap. Op 13 januari 2023 publiceerde het kabinet het NAP.
Bij de behandeling van de Wet seksuele misdrijven is een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om langs de lijnen van het NAP met een brede aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld voor de BES-eilanden te komen. ,,Voorafgaand aan deze motie zijn de betrokken departementen een eerste verkenning gestart om te kijken of een specifieke aanpak, en zo ja welke, zou passen bij de specifieke context van Caribisch Nederland. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de drie eilanden.” Omdat het NAP zich richt op cultuurverandering, kan het NAP niet een-op-een worden toegepast op CN, zo bleek. De cultuur in CN is anders dan in Europees Nederland (EN).
,,Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit in Caribisch Nederland beperkt. Daarom sluiten wij aan bij al lopende trajecten, zoals de acties in het bestuursakkoord van het ministerie van VWS rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Halverwege 2024 besluiten we over de mogelijke opvolging van het bestuursakkoord”, zo schrijft Dijkgraaf. Hierbij zal worden besproken welke inzet nodig is op de thema’s seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Verder brengt ieder departement momenteel in kaart welke maatregelen nu al te realiseren zijn. Dit gebeurt in nauw overleg met CN.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.