Al het nieuws

Inspectie vraagt FM de nodige maatregelen te nemen

Van onze correspondent
Kralendijk - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Fundashon Mariadal (FM) aangesproken op de problemen die zijn ontstaan met betrekking tot de Air Ambulance op Bonaire. Ze verwachten van FM dat ze samen met haar partners, maatregelen neemt om de ontstane risico’s zo klein mogelijk te houden. Dit antwoord de IGJ op vragen van de media op Bonaire.

F13 BON niet geborgd cmykEen aantal vertegenwoordigers van de media op Bonaire vroeg vorige week zaterdag in een brief aan de inspectie om antwoorden met betrekking tot de ontstane situatie rond de Air Ambulance. Niet omdat ze als mediavertegenwoordigers een voorkeur zouden hebben voor een bepaalde leverancier van medische luchttransport maar omdat ze nauwelijks of geen concrete antwoorden krijgen op vragen hierover. In de brief van 9 februari van IGJ worden slechts 8 van de 13 vragen door de inspectie beantwoord en veel van deze antwoorden zijn vaag. Onduidelijk blijft bijvoorbeeld of en hoe de vluchten naar de eilanden op korte termijn kunnen worden hervat en of het feit dat alle patiënten nu naar Colombia worden vervoerd, de veiligheid in gevaar brengt.

Op de vraag of IGJ door FM op de hoogte gesteld is van de wens om een andere provider te contracteren voor het uitvoeren van spoedeisend medisch luchtvervoer is het antwoord bevestigend. ,,De IGJ heeft vorig jaar naar aanleiding van berichten in de media, vragen gesteld aan FM over de plannen met de Air Ambulance. Op 8 juni 2023 heeft FM ons daarop laten weten dat het huidige contract met Medicair op 24 januari 2024 zou aflopen. Er is toen aangegeven dat er mogelijk een andere aanbieder van Air Ambulance op Bonaire gaat komen”, aldus de Inspectie die vervolgens aangeeft op de hoogte te zijn gesteld van de problemen die onlangs zijn ontstaan. ,,Op 10 januari 2024 liet FM de inspectie weten dat er problemen zijn met de landingsrechten op Curaçao. FM gaf daarbij aan de inspectie eind januari te informeren op welke wijze de kwaliteit en veiligheid van de zorg gewaarborgd zou worden.”

Op de vraag of de inspectie inmiddels op de hoogte is een back up plan is het antwoord bevestigend maar wat dit plan dan precies is blijft onduidelijk. ,,Op 26 januari 2024 heeft FM de inspectie geïnformeerd dat er geen spoedtransport, uitgevoerd door de Colombiaanse aanbieder Sarpa, mogelijk was tussen Bonaire en Curaçao. FM liet weten samen met de autoriteiten te werken aan een oplossing. FM heeft de inspectie laten weten hoe ze de problemen willen oplossen”, zo laat de inspectie weten met de toevoeging dat daarbij gedacht kan worden aan het transport van IC-patiënten naar Colombia. FM heeft de inspectie ook geïnformeerd over de brief die het ziekenhuis heeft gestuurd naar de waarnemend gezaghebber.

De vraag die op het eiland leeft is of de kwaliteit en veiligheid van het luchtvervoer geborgd is. Hierover antwoordt de inspectie dat ze vindt dat op dit moment de kwaliteit en veiligheid van de Air Ambulance niet op een structurele wijze zijn geborgd en dat ze het ziekenhuis hierop heeft aangesproken. ,,We verwachten dat FM, samen met haar partners, maatregelen neemt om de ontstane risico’s zo klein mogelijk te houden.” Of er sprake is van mogelijke imagoschade voor de gezondheidszorg in Caribisch Nederland doordat ziekenhuis directeur Giovanni Frans een aantal uitspraken heeft gedaan die pertinent en aantoonbaar onjuist zijn kan de inspectie niet zeggen. Ook heeft ze geen oordeel of het opzetten van een eigen luchtvaartbedrijf binnen de ziekenhuisorganisatie een bijdrage levert aan de vergroting van de kwaliteit van de zorg op Bonaire. ,,Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk hoe ze dit organiseren. Wij weten niet of er andere zorgorganisaties binnen het Koninkrijk zijn die een eigen luchtvaartonderneming hebben opgezet voor het verzorgen van spoedeisend medisch luchtvervoer”, aldus de inspectie die zegt de ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.