Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De Ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering.

besbsnDit wetsvoorstel regelt de invoering van het Burgerservicenummer (BSN) en inlogmiddelen van de digitale overheid in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
In maart van dit jaar stemde de ministerraad al in met het wijzigen van het Besluit basisregistratie personen waardoor het voor uit Caribisch Nederland (CN) en Aruba, Curaçao en Sint Maarten afkomstige studenten mogelijk werd om bij aanvraag van studiefinanciering via DUO direct een Burgerservicenummer te krijgen. De studenten worden dan tijdelijk als niet-ingezetene in de Basisregistratie Personen ingeschreven.
Het doel van de wet waarvan het wetsvoorstel nu is ingediend, is om de digitale overheid en samenleving in CN te versterken. Staatssecretaris Van Huffelen: ,,Het beschikken over een uniek en persoonsgebonden nummer, zoals het BSN, gaat het leven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba gemakkelijker maken.” Op dit moment hebben de bijna 29.000 inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba veelal alleen een ID-nummer, dat niet veilig en goed kan aansluiten op DigiD. Met het BSN hebben inwoners een uniek persoonsnummer waarmee ze zich bij overheidsorganisaties kunnen identificeren. Ze krijgen vanaf 2025 ook toegang tot de inlogmiddelen van de digitale overheid in Nederland, zoals DigiD en e-herkenning, om hun zaken te regelen met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het online doorgeven van een verhuizing of het doen van belastingaangifte. Het kan vanuit huis, vanaf de computer of smartphone. Dat is gemakkelijker, scheelt de burger tijd en maakt de overheidsdienstverlening beter. In 2026 moet er een generiek inlogmiddel voor bedrijven actief zijn. Bij zeven overheidsorganisaties loopt nu de pre-check voor het gebruik van DigiD als inlogmiddel.
Het wetsvoorstel legt volgens Van Huffelen een belangrijke basis om overheidsdiensten in Bonaire, Sint Eustatius en Saba stapsgewijs steeds meer digitaal aan te bieden en toegankelijker te maken. Het is tot stand gekomen in goede samenwerking met de overheden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Van 19 juni tot 31 juli konden burgers via een internetconsultatie reageren op het voorstel dat nu voor advies aan de Raad van State wordt voorgelegd. Het streven is om het medio 2024 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

 

Soms snel, soms wat langzamer
Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering heeft naar eigen zeggen de aanpak van het kabinet om de digitale uitdagingen in Caribisch Nederland (CN) gezamenlijk aan te pakken verder ingevuld. ,,Er is snel gestart met wat niet hoeft te wachten en ik neem juist de tijd voor wat moeilijk is. Ik zorg ervoor dat de oplossingen aansluiten bij de lokale context en door alle betrokkenen gedragen worden”, aldus Van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer.
Volgens haar wordt er hard gewerkt om betere overheidsdienstverlening te verwezenlijken ‘met een stapsgewijze verkenning en invoering van een volwaardig stelsel basisregistraties en digitale voorzieningen aan de hand van de invoering van het BSN, DigiD en het opzetten van een adressen- en gebouwenregistratie’. ,,Tegelijkertijd met deze registratie voer ik in 2026 de postcode in. Een snellere invoering van de postcode op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is helaas niet mogelijk, omdat de postcode niet losstaat van de adressenregistratie.”
Dat het internet op de eilanden van CN nog wat te wensen overlaat bleek onlangs toen bekend werd dat Bonaire binnen het Caribisch gebied onderaan bungelt voor wat betreft de snelheid en betrouwbaarheid van het internet. Daarom staat het verbeteren hiervan op het lijstje van de staatssecretaris. ,,Verder ben ik van plan de internettoegang te verbeteren, samen met de minister van EZK en de openbare lichamen. Meedoen in de digitale samenleving vergt namelijk toegang tot de digitale wereld. Ook maken we mensen digitaal vaardiger en zorgen we dat er hulp is in lastige situaties.” Ze is ook voornemens het Papiaments als taal beter beschikbaar te maken in de digitale wereld en samen te werken met Aruba, Curaçao en Sint Maarten ‘omdat ook daar digitalisering de samenleving verandert’.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.