Al het nieuws

Aanpassingen Bachelors Beach al jaar geleden bekend

Van onze correspondent
Kralendijk - Volgens gedeputeerde Hennyson Thielman is er absoluut geen sprake van dat het BC onwaarheden heeft verteld over Bachelors Beach.

bonthielmanWoensdag werd op Bonaire.Nu gesuggereerd dat er, in tegenstelling tot wat er door de overheid wordt beweerd, helemaal geen aanpassingen zullen worden gedaan aan het oorspronkelijke ontwerp maar dat ‘het over de verkiezingen heen moet worden getild’.
Het plan voor Bachelors Beach ligt al vanaf het eerste moment onder vuur en dat is volgens Thielman ook precies de reden dat het nu moet worden aangepast. ,,Het ontwerp is in 2021 naar buiten gebracht en na alle kritiek te hebben aangehoord zijn we in januari 2022 om de tafel gaan zitten. Er moest een aangepast ontwerp komen”, aldus Thielman. Volgens hem is hierover met architect Gino Obersi gesproken. ,,Maar hij was hier geen voorstander van. Dat kan zo zijn, maar wij zijn als overheid de eigenaar van de grond en willen dat de wensen van de bevolking erin verwerkt worden.” De reden dat er nu snel wordt gezocht naar een nieuwe architect is volgens hem dan ook dat Obersi te kennen heeft gegeven ‘niet meer mee te willen doen'. Obersi op zijn beurt zegt te wachten op de opdrachtbrief.
Dat zijn relaas klopt blijkt volgens Thielman uit een e-mail die hij op 28 februari 2022, nu ruim een jaar geleden, heeft geschreven aan Joselito Statia, de projectleider van de renovatie van Bachelors Beach. Deze e-mail is in het bezit van het Antilliaans Dagblad. In de mail wordt gedetailleerd ingegaan op de aanpassingen die nu nog steeds op tafel liggen. Zo is te lezen dat er 25 tot 30 parkeerplekken moeten komen van klinkers of beton, dat er nog maar plek is voor één kiosk en één foodtruck en dat er zal worden gekeken naar een ondergrond van hout en gras. De palapa’s mogen niet groter zijn dan 7 bij 5 meter en er moet een ‘nette’ muur komen om de kinderen tegen ongelukken te beschermen. In de mail wordt over de reeds aanwezige trap gezegd dat deze moet worden hersteld, maar dat Statia eerst moet laten onderzoeken hoe het zit met de natuurvergunning. Het voorstel van Hennyson was destijds dat de aannemer in april al zou beginnen, er rekening mee houdend dat juli en augustus een vakantieperiode is. ,,Het zou mooi zijn dat het dan zover klaar is dat het strand in die periode door families gebruikt kan worden.” Maar zover is het nooit gekomen doordat het project een tijdje stil heeft gelegen.
Architect Obersi laat desgevraagd weten dat zijn ontwerp niet zomaar mag worden aangepast. ,,Er is sprake van auteursrechten en kenniseigendom. Ik ben degene die over een eventuele aanpassing beslist”, aldus Obersi die door laat schemeren dat hij het werk eventueel op zich wil nemen. ,,We moeten dan om de tafel gaan zitten. Ik wacht eigenlijk op de opdrachtbrief van de overheid en kan daarom niet veel zeggen over dit project. Ik heb ze wel aangeraden met het proces van gunning te wachten tot na de verkiezingen.” Hij laat deze krant weten er niet op tegen te zijn dat de overheid iemand anders in de arm neemt ‘maar dan moet het wel eerst met hem geregeld zijn’.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.