Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De overlast van loslopende honden vormt al langere tijd een probleem. Een werkgroep waarin medewerkers uit verschillende diensten van de overheid vertegenwoordigd zijn gaat volgens het bestuurscollege (BC) de hondenproblematiek gefaseerd aanpakken.

BONhondenHet probleem is volgens de overheid complex en omvat meer dan overlast door loslopende honden. ,,Er is natuurlijk sprake van een toename van het aantal bijtincidenten waar niet alleen wandelaars en fietsende kinderen de dupe van zijn, maar ook veel geiten- en schapenhouders. Maar er is aan de andere kant ook sprake van dierenmishandeling waaronder verwaarlozing. Er worden verschillende typen honden gefokt terwijl de omstandigheden te wensen overlaten en de honden niet goed worden verzorgd en gesocialiseerd. Daarnaast zijn er hondeneigenaren die wel voor hun huisdier willen zorgen, maar het financieel niet kunnen”, aldus de overheid.
Om zowel de hondenproblematiek aan te pakken als het dierenwelzijn naar een hoger niveau te tillen, is er door de werkgroep gekozen voor een aanpak op korte en middellange termijn, waarbij alle instrumenten die de overheid heeft worden ingezet. Het gaat dan specifiek om handhaving, het treffen van voorzieningen en voorlichting. Met de huidige hondenverordening zijn de handhavingsmogelijkheden beperkt tot het opleggen van een boete, het aanwijzen van een hond als zijnde gevaarlijk en het laten inslapen van honden. Dit betekent dat op de korte termijn eigenaren die hun hond zonder toezicht los laten lopen een boete krijgen. Er wordt daarnaast ook gewerkt aan de aanpassing van de wetgeving, zodat dit probleem structureel aangepakt kan worden. ,,Een van mijn verantwoordelijkheden is te zorgen voor de openbare orde en veiligheid. Door de soms ernstige bijtincidenten komt dat met regelmaat in het geding. De driehoek (gezaghebber, Openbaar Ministerie en politie) heeft zich gebogen over een weloverwogen aanpak. Het is onze taak om op te treden bij excessen, toch wil ik ook hondeneigenaren aanspreken”, aldus gezaghebber Edison Rijna. Een hondeneigenaar is volgens hem verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar hond. ,,Er zijn voldoende mogelijkheden op het eiland om ervoor te zorgen dat een hond een sociaal dier wordt. De komende periode gaan wij strenger toezien op veiligheid rondom de hondenproblematiek en hier in samenwerking met politie ook op handhaven.”
Tegelijk wordt er een voorlichtingscampagne opgestart waarin basisinformatie wordt verstrekt over verzorging, voeding en het gratis sterilisatieprogramma voor hondeneigenaren die het financieel zwaar hebben. Verder worden mensen geïnformeerd over het maken van een hondenhok en worden er halsbanden beschikbaar gesteld. Gedeputeerden Kroon en Thielman zijn duidelijk over de vraag of hiermee het probleem wordt opgelost. ,,Nee, dat zal niet het geval zijn. Om dit complexe probleem het hoofd te bieden zijn handhaving, het treffen van voorzieningen en voorlichting nodig. De voorlichting is echter gebaseerd op bewustwording en dat is vooral een langetermijnkwestie”, aldus de gedeputeerden die zeggen in de komende tijd meermaals het gesprek aan te gaan met de bevolking over de hondenproblematiek.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.