Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Tweede Kamerleden Lammert van Raan, Eva van Esch en Leonie Vestering van de partij voor de Dieren(PvdD) hebben maar liefst 24 vragen gesteld aan drie ministers over de mogelijke bouw van 1.900 woningen op plantage Bolivia.

bonkamerledenZe willen weten of de ministers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen, wat de gevolgen voor de natuur zullen zijn en hoe er voorkomen kan worden dat de natuur onherstelbaar beschadigd wordt.
Vorige week is er op Joop, de online opinie pagina van BNNVARA, ingegaan op de plannen van de eigenaar van de drieduizend hectare grote plantage, Meindert Breemhaar. Het opiniestuk opende zelfs met de titel ‘Neokoloniale Quote-miljonair wil natuur Bonaire vernietigen’. Mogelijk wakker geschud door de berichtgeving willen de Kamerleden van de ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Natuur en Stikstof weten of ze bekend zijn met het gebied plantage Bolivia, dat tien procent van Bonaire beslaat en of ze weten dat de natuur en het milieu in dat gebied een bovenlokaal belang vertegenwoordigen. Het is de verantwoordelijkheid van de ministers erop toe te zien dat bij het opstellen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan voldoende natuur en recreatieruimte worden veiliggesteld in overeenstemming met de toekomstige woonbehoefte. De Kamerleden willen van de ministers weten of en hoe ze dit gaan bewerkstelligen. Ze vragen zich af of het bij de ministeries bekend is dat Bonaire Properties nv voornemens is de komende decennia bijna tweeduizend woningen en de daarvoor benodigde infrastructuur te bouwen in het kwetsbare natuurgebied. ,,Wat is uw oordeel over dit voornemen en bent u bereid om in overleg met het Openbaar Lichaam Bonaire te voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan de natuur, dan wel dat er natuur wordt verloren?”, vragen de drie leden van de PvdD.
Ze zijn van mening dat bouwen op de locaties, zoals voorgeschreven in het ruimtelijke ontwikkelingsplan, de voorkeur heeft daar waar de infrastructuur aanwezig is en dit de minste impact heeft op de natuur. Ze willen van de ministers weten of deze mening gedeeld wordt en of ze bereid zijn, indien noodzakelijk, van hun bevoegdheid op basis van de wet gebruik te maken om een aanwijzing (met voorschriften) te geven inzake de inhoud van het vast te stellen ruimtelijk ontwikkelingsplan. ,,Zo ja, hoe zouden de voorschriften eruit kunnen zien zodanig dat plantage Bolivia beschermd wordt? Zo nee, waarom niet?”
Op 26 januari 2022 heeft het OLB een intentieovereenkomst met Bonaire Properties nv gesloten over de ontwikkeling van plantage Bolivia en de drie vragen of de intentieovereenkomst gedeeld kan worden met de Kamer. Ook willen ze weten hoe het vervolg er nu uitziet. ,,Kunt u aangeven hoe het proces en de tijdslijn na de intentieovereenkomst eruit ziet? Is er al een projectplan ingediend en/of is er al duidelijkheid over mogelijke vergunningen, zoals bijvoorbeeld een kapvergunning voor (een deel van) het tropisch droog bos? Wat zullen de gevolgen zijn van de bouw van tweeduizend woningen op de natuurwaarden en functie van de corridor en hoe is dit meegenomen in de intentieovereenkomst?”
Plantage Bolivia heeft een aangrenzende kustlijn, bestaande uit 15 kilometer koraal, waarvan de Kamerleden zich afvragen in hoeverre dit koraal door uitvoering van de plannen wordt aangetast. Verder stellen ze vragen over mogelijk archeologisch erfgoed op plantage Bolivia en ze vragen zich af of de ministers het gerechtvaardigd vinden dat in deze tijd één eigenaar zo’n groot deel van een (ei)land in handen heeft. Ze zijn van mening dat de eigenaar er niet vanuit kan gaan dat de bestemming zomaar gewijzigd zal worden in ‘wonen’ ten koste van ‘open landschap’ en dat het belangrijk is een goed ruimtelijk plan en procedurele zaken helder te hebben voordat invulling wordt gegeven aan projecten. Ze vragen de ministers of ze deze mening delen en willen, gezien de urgentie, zo spoedig mogelijk en ten minste binnen de daarvoor gestelde termijn antwoord krijgen op de gestelde vragen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.