Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Eilandraadslid Daisy Coffie vraagt zich af of het niet beter zou zijn om Bonaire Holding Maatschappij (BHM) juist te versterken in plaats van op te heffen zoals nu het plan is. Volgens Coffie is opheffen zeker geen eenvoudige opgave en zou een versterkt BHM op haar beurt de onder haar ressorterende nv’s kunnen versterken.

BONversterkenCoffie bezocht BHM in december 2021 met als doel zich op de hoogte te stellen van wat er allemaal gebeurt bij de holding, wat de plannen zijn en wat dit betekent voor de overheids-nv’s die onder BHM vallen. Het idee achter een holdingmaatschappij is dat een aantal bedrijven die tot dezelfde groep behoren, in dit geval de overheid, onder een moedermaatschappij worden geplaatst. Een holdingmaatschappij zou de belangen van deze bedrijven op een effectievere en efficiëntere manier moeten kunnen behartigen. ,,Als holdingmaatschappij kan BHM als dienstencentrum functioneren en daarbij gecentraliseerde diensten verlenen aan haar dochterondernemingen. De overheids-nv’s zijn te klein om professionals voor elk bedrijf apart te werven maar samen kunnen de overheids-nv’s middels BHM toegang krijgen tot professionals op al deze terreinen om hun diensten te kunnen leveren aan de nv’s”, aldus Coffie.
Er is een besluit om BHM op te heffen. Daarom is er in 2020 voor gekozen om Adely Susana-Jansen aan te stellen als tijdelijk bestuurder omdat zij zou beschikken over de nodige expertise om dit traject tot een goed einde te brengen. Maar dat is volgens Coffie ‘niet zo makkelijk als sommige politici het doen voorkomen’. ,,Duidelijk is geworden dat om BHM op te heffen de jaarrekeningen up-to-date moeten zijn en dat kan pas wanneer de jaarrekeningen van de nv’s die onder BHM ressorteren ook up-to-date zijn en wanneer er overdracht van aandelen heeft plaatsgevonden”, zo heeft Coffie geleerd. Ze vraagt zich af of het besluit tot opheffing niet naar de eilandsraad moet komen om geratificeerd te worden, omdat het volkseigendom betreft.
Voor een dergelijke opheffing moet er volgens haar ook een uitvoeringsplan zijn, omdat dit een vrij uitgebreid wettelijk proces is. ,,Dan is het wederom de vraag of zo’n plan niet door de eilandsraad geratificeerd moet worden.” Coffie trekt de conclusie dat de discussie juist moet gaan over het op zodanige manier versterken van BHM, dat deze op haar beurt de onder haar ressorterende nv’s kan versterken. ,,Dit zal ook het sentiment wegnemen bij de dochterondernemingen dat zij BHM betalen zonder daar veel dienstverlening voor terug te ontvangen. Om dit te bereiken moet de politiek, en zeker partijpolitiek, op een verre afstand van BHM gezet worden. Dit kan bereikt worden door daadwerkelijk de leden van de Raad van Commissarissen op basis van hun professionaliteit te benoemen en te werken vanuit good corporate governance.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).