Al het nieuws

Jetten: Subsidie 40 miljoen WEB niet voldoende rendabel

Van onze correspondent
Den Haag - In zijn brief aan de Tweede Kamer over verduurzaming van de energieproductie in Caribisch Nederland, waarover deze krant gisteren berichtte, maakte minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie al duidelijk hoe hij denkt over de rol van Bonaire Brandstof Terminals (BBT).

pierenIn zijn antwoorden op Kamervragen over de uitzending van Zembla van 17 februari zegt hij het nog eens duidelijk: een nieuwe pier bouwen voor de kust van Bonaire is geen optie. Hij schrijft verder dat de subsidieaanvraag van WEB onvoldoende rendabel zou zijn.
,,De bouw van een nieuwe steiger in of nabij het Koning Willem-Alexander Natuurreservaat is onwenselijk”, aldus Jetten. En over een nieuwe pier bij het vliegveld zegt hij dat die niet nodig is en dat er geen plannen voor zijn. Beide pieren behoren niet langer tot de opties voor een oplossing van het brandstofprobleem.
De vragen waren gesteld door D66 en PvdD, omdat ze zich zorgen maken over schade aan het koraal als er pieren worden gebouwd. Volgens Jetten is gezaghebber Edison Rijna tussen 2017 en nu van mening veranderd. Aanvankelijk maakte hij geen bezwaar tegen de plannen van de stuurgroep om een nieuwe pier te bouwen. In Zembla zei hij dat die er niet komt zolang hij gezaghebber is. ,,Deze verandering van inzicht komt doordat er intussen een goede kans is dat de levering van brandstof aan de centrale vanuit het voormalige Bopec-terrein hervat kan worden.”
Wat betreft de pier in het zuiden van het eiland, waardoor kerosine wordt aangevoerd, schrijft minister Jetten dat de bestaande pier bij het vliegveld na uitgebreid onderhoud zal volstaan. ,,Er is geen plan een brandstofoverslag in de haven te bouwen.” Mocht de huidige steiger na het onderhoud toch niet volstaan dan zal een vervangende pier op dezelfde plek worden gebouwd.
In tegenstelling tot in zijn brief licht Jetten in zijn antwoorden wel kort toe waarom het subsidieverzoek voor 40 miljoen van WEB voor verduurzaming tot 80 procent niet wordt uitgevoerd. Het plan is serieus bekeken, schrijft hij, maar uit de bestudering bleek dit niet de meest rendabele oplossing om tot verduurzaming te komen. Financiering via BBT is veel goedkoper dan een subsidie voor WEB, valt uit het antwoord op te maken. ,,Met de 10 miljoen euro eigen vermogen kan BBT meer, relatief goedkoop kapitaal aantrekken.”
Het idee is dat BBT voor 50 procent participeert in het transitieplan naar verduurzaming, dat samen met ContourGlobal, WEB en de eilandelijke en landelijke overheden wordt uitgewerkt. ContourGlobal neemt ook voor 50 procent deel en heeft de kosten geschat op 58 miljoen dollar. ,,Hiermee worden de financieringskosten lager en de kans op realisatie groter”, schrijft Jetten.
De minister benadrukt net als in zijn brief dat fossiele brandstoffen voorlopig nog nodig zijn. Die moeten veilig worden opgeslagen. ,,Zonder fossiele brandstof dreigt maatschappelijke ontwrichting, omdat dan zowel de elektriciteits- als de drinkwatervoorziening stil komt te vallen.”
Jetten stelt dat BBT met de opslag en levering zal stoppen zodra het niet meer nodig is. Maar zonder de plannen voor nieuwe installaties zou de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de bestaande overslagen hebben gesloten. ,,Hiermee zouden bijvoorbeeld het toerisme en de voedselimport volledig stil zijn gevallen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).