Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De dienstverlening van de apotheken houdt de laatste tijd de gemoederen op Bonaire bezig. Met name de vaak lange wachttijden en het gebrek aan medicijnen op het eiland baart menigeen zorgen.

BONmedicijnenEnige tijd geleden is van de ene op de andere dag besloten om de apotheek in het ziekenhuis te sluiten. Zonder overleg en zonder hier ruchtbaarheid aan te geven. Hierdoor moeten de twee overgebleven apotheken het werk doen dat vroeger door drie werd gedaan en dat zorgt nu voor problemen. Dit is extra zuur omdat een paar jaar geleden het besluit is genomen om de marktwerking weg te nemen door het beheer en de exploitatie van de apotheken te monopoliseren, met uitzondering van één apotheek, en deze in handen te leggen van Fundashon Mariadal. Voor eilandraadslid Daisy Coffie is de maat vol en ze wil antwoorden van het bestuurscollege (BC).
,,De tijd voordat je je medicijnen kan krijgen, de tijd besteed aan het staan wachten om medicijnen in ontvangst te nemen, vaak in combinatie met een tekort aan het medicijn of zelfs een totaal gebrek aan de noodzakelijke medicijnen, hebben voor veel ontevredenheid gezorgd met betrekking tot de gewenste dienstverlening van de apotheken aan de samenleving”, aldus Coffie.
Ze zegt zeker te weten dat deze informatie ook het bestuurscollege en in het bijzonder de gedeputeerde die ermee belast is, heeft bereikt. ,,Echter, noch van de kant van het BC, noch van de kant van Fundashon Mariadal en het management van de apotheken, maar ook niet vanuit de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), die verantwoordelijk is voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), wordt het fatsoen opgebracht om de samenleving op de hoogte te brengen van wat er aan de hand is.”
Daarom wil ze tijdens de eerstvolgende raadsvergadering weten wat de mening van het BC is over de slechte dienstverlening van de apotheken en wie of welke instantie het BC officieel heeft geïnformeerd over de redenen hiervoor en binnen hoeveel tijd dit verbeterd wordt. Ook wil ze antwoord op de vraag of het BC zelf het initiatief heeft genomen om de eigenaren van de apotheken te benaderen. Maar ze heeft meer vragen. ,,Is er overleg gepleegd met VWS en wat is het resultaat van dit overleg en welk beleid wordt gevoerd met betrekking tot medicijnen hier op Bonaire, met name originele medicijnen versus generieke medicijnen?” Ten slotte wil ze weten of de markt wordt opengesteld zodat andere apotheken zich kunnen vestigen om zo te zorgen voor een betere dienstverlening aan de samenleving.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).