Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Kralendijk - De strafzaak in verband waarmee de Rijksrecherche eind juli bij een huiszoeking de administratie in beslag had genomen voor verder onderzoek naar vermeende verduistering bij Oil Trading Bonaire (OTB) kwam deze week voor. Het betrof nog een regiezitting, met gepland vervolg op 12 februari.

bonotbSpil in het geheel is Silvio Balentien met zijn onderneming Balfran nv. Laatstgenoemde verrichtte werkzaamheden voor de overheids-nv OTB. Het Openbaar Ministerie (OM) was een onderzoek gestart nadat er aangifte was gedaan door gezaghebber Edison Rijna wegens malversaties.
De advocaat van Balentien verzocht aanhouding van de strafzaak omdat haar cliënt in oktober een civiele rechtszaak was begonnen; de advocaat wil eerst de uitspraak daarvan afwachten omdat deze van invloed kan zijn op eventuele verdere vervolging. De officier van justitie is het daar niet mee eens.
Rond OTB op Bonaire was medio 2019 een discussie ontstaan. Balentien zou zich via zijn bedrijf Balfran 388.000 dollar hebben toegeëigend (het dagblad Èxtra noemde gisteren het malversatiebedrag van bijna 327.000 dollar). De accountant, Audit Force, vond dat de zaak niet klopte, waarna de gezaghebber de informatie doorspeelde naar het OM.
De berichtgeving over ‘onttrekkingen door Balfran die onrechtmatig of frauduleus zouden zijn’ noemde Balentien zelf ‘zeer beschadigend, maar ook onjuist’. Hij legde uit dat in 2005 de aandeelhouder van OTB (het Bestuurscollege) besloten had om de vergoeding van Balfran van op dat moment 5.000 gulden per maand te evalueren als de werkzaamheden zouden toenemen. Vanaf 2009 zijn de werkzaamheden van de president-directeur van Oil Trading Bonaire - toen nog Balentien/Balfran - sterk gestegen.
Die evaluatie kwam er echter niet. De aandeelhouder, dus de opeenvolgende Bestuurscolleges, heeft verzoeken om een aandeelhoudersbesluit te nemen om afspraken te formaliseren ‘genegeerd’. Volgens zijn advocaat heeft Balentien overgemaakt waar hij recht op had; hij zou zelf recht hebben gehad op meer. De advocaat wil een hele reeks getuigen horen.
Gedeputeerden, de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en het College financieel toezicht (Cft) hebben de concept-jaarcijfers van OTB ontvangen, waarin de vergoedingen aan Balfran stonden opgenomen. ,,Niemand heeft daar ooit vragen over gesteld of opmerkingen bij geplaatst”, aldus Balentien eerder.
In 2018 is René Lauffer als nieuwe president-directeur benoemd. Balfran is toen benoemd als financieel directeur. Oppositiepartij PDB verweet het BC van het spelen van spelletjes waarbij Lauffer de gebeten hond was. Hij moest het veld ruimen, volgens sommige media omdat hij de klokkenluider was in de zaak.
Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe verklaarde zich hierin niet te herkennen. Inhoudelijk kon hij wegens het lopende onderzoek niet reageren. Wel heeft het huidige BC besloten schoon schip te maken. Het contract van Lauffer is niet verlengd, omdat het beleid ‘anders kan en moet’. Jos Hillen werd voorlopig bij OTB als interim-directeur aangesteld en een raad van commissarissen (RvC) is benoemd om strakke toezicht te houden.
Op 12 februari gaat de zaak verder. Volgens het OM is het niet nodig om gezaghebber Rijna en gedeputeerde Tjin-Asjoe als getuigen te horen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).