Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Langzaam maar zeker ontwikkelt Mental Health Caribbean (MHC) zich tot een professionele organisatie die op de drie eilanden van Caribisch Nederland (CN) werkzaam is. De ambitie van MHC is om de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren.

bonmhc,,Wij bieden daartoe aan iedereen - van jong tot oud - kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg (ggz). Goede zorg betekent voor ons dat we niet alleen oog hebben voor de gezondheid en het welbevinden van de cliënt, maar ook voor de invloed van andere levensgebieden zoals arbeid, wonen en financiën. Iedere cliënt is uniek: daarom bieden we zorg op maat”, zo staat op de website van MHC te lezen.
MHC is in 2012 opgericht en de afdeling Kind en Jeugd is sinds november 2018 gevestigd in een nieuw behandelcentrum aan de Kaya Mendelsohn in Kralendijk. Het uitgangspunt is ambulant werken vanuit een vraaggerichte en herstelondersteunende aanpak. Volwassenen kunnen, als het echt noodzakelijk is, worden opgenomen in Fundashon Mariadal.
Marcelino Mauricio is sinds de oprichting eilandmanager en plaatsvervangend directeur van MHC. Directeur Erik Jansen is woonachtig in Europees Nederland en komt iedere zes weken naar Bonaire voor overleg. Dat de directeur van zo’n belangrijke organisatie niet op het eiland woont, is volgens Mauricio geen probleem. ,,Ik vind het de beste structuur die er is. Erik Jansen heeft in Europees Nederland contact met instanties en ministeries en doordat hij daar woont, zijn de lijntjes kort.” MHC werkt samen met een aantal partners in Europees Nederland. Voor de jeugd is er uitwisseling van kennis en personeel ‘met karakter’, een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in het oosten van Europees Nederland. Voor de volwassenenpsychiatrie wordt intensief samengewerkt met Novadic-Kentron in Vught. Op het eiland wordt samengewerkt met een groot aantal ketenpartners, waaronder Fundashom Mariadal en Krusada maar ook met Bon Bida. Er worden nauwe contacten onderhouden met instantie op de andere vijf eilanden.
De ontwikkelingen gaan niet altijd zo snel als men bij MHC zou willen. Het is volgens Mauricio moeilijk om aan gekwalificeerd personeel te komen waarvan dan vervolgens ook nog wordt verwacht dat ze Papiaments spreken. De regels die aan de bevoegdheden van het personeel worden gesteld zijn trouwens niet dezelfde als in Europees Nederland. Ze zijn soepeler ‘en dat zal ook niet gaan veranderen’. ,,Er is een speciale inspecteur voor de volksgezondheid die goed op de hoogte is van wat hier allemaal speelt”, aldus de eilandmanager.
De planning is dat er volgend jaar gestart gaat worden met dagbehandeling en een opnamemogelijkheid voor de jeugd. In het verleden werden kinderen voor behandeling naar Europees Nederland gestuurd maar dat ging nog wel eens mis. ,,Deze kinderen kwamen in een totaal andere cultuur terecht. Zonder directe familie waren ze op zichzelf aangewezen en tijdens de weekends of de vakanties konden ze niet eventjes naar huis zoals de andere kinderen”, aldus Mauricio.
MHC is ook verantwoordelijk voor de geestelijke hulpverlening in de gevangenis, de forensische psychiatrie. In de forensische psychiatrie worden patiënten behandeld die vanuit complexe psychiatrische problematiek grensoverschrijdend gedrag of delictgedrag vertonen. In de behandeling ligt er een expliciete focus op het terugdringen van recidiverisico (het risico dat ze opnieuw in de fout gaan).
Omdat het zo moeilijk is om aan gekwalificeerd personeel te komen, begint MHC een opleiding tot gezondheids (GZ)-psycholoog, wat in Nederland een beschermde titel is. Een GZ-psycholoog die voldoet aan de wettelijke opleidingseisen kan zich registreren in het BIG-register. BIG is de afkorting van ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken en vallen zij onder het tuchtrecht. Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. De opleiding gaat ruim twee jaar duren en er doen achttien psychologen van alle Nederlands Caribische eilanden aan mee.
Doordat MHC nog steeds in de opstartfase en ‘vaak opnieuw het wiel moet uitvinden’ gaat er soms in de ogen van de cliënten weleens wat mis. ,,Wij moeten leren van de klachten die we krijgen. Als mensen een klacht hebben, kunnen ze die natuurlijk schriftelijk indienen maar ze kunnen ook met mij een afspraak maken om de zaak te bespreken”, aldus Mauricio, die aangeeft trots te zijn op wat er tot nu toe al bereikt is. ,,Zo’n specialistisch centrum opzetten op drie eilanden voor slechts 26.000 mensen vind ik een knappe prestatie.”

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.