Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De kustwacht op Aruba wordt uitgebreid met twintig personeelsleden. Het Korps Politie Aruba (KPA) krijgt 3,5 miljoen euro extra om te investeren in diverse justitiële diensten.

ARUkustwachtDeze afspraken zijn gemaakt tijdens het Justitieel Vierlandenoverleg (JVO) in Nederland, waar Justitieminister Rocco Tjon (MEP) bij aanwezig was. Tijdens het JVO komen alle ministers van Justitie van het Koninkrijk samen om over gezamenlijke thema’s te praten. Dat gaat over georganiseerde criminaliteit, preventie, de kustwacht, het Openbaar Ministerie en de rechtbank.
Minister Tjon heeft na afloop van het JVO bekendgemaakt dat de kustwacht op Aruba personeelsversterking krijgt. De veiligheid aan de grens moet worden versterkt en dat gebeurt met extra personeel. De minister heeft ook met succes een voorstel ingediend om een regionaal platform te starten voor de Immigratiedienst, zodat de samenwerking binnen de landen kan verbeteren. Dit platform zal geen extra personeel nodig hebben, maar het gaat vooral om het uitbreiden van kennis.
Op forensisch gebied zijn ook afspraken gemaakt. Nederland zal de komende vier jaar de kosten op zich nemen van een programmamanager. Het is de taak van de programmamanager om binnen het Koninkrijk meer aandacht te vragen voor forensische werkzaamheden. Recent, in april, vond op Curaçao een congres plaats over de forensische aanpak binnen Justitie. Dat congres maakte duidelijk dat dit vakgebied meer aandacht nodig heeft.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.