Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De financiële sector van Aruba bleef veerkrachtig en schokbestendig tijdens de pandemie. ,,De bankensector heeft de impact van de pandemie opmerkelijk goed doorstaan en bleef zeer solide en robuust.”

ARUcbaDat staat in de tiende editie van het jaarlijkse ‘Financial Sector Supervision Report’ van de Centrale Bank van Aruba (CBA).
Het rapport is een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich op het gebied van toezicht en regelgeving hebben voorgedaan in 2021. Het rapport gaat ook over de financiële prestaties in de Arubaanse financiële sector op het gebied van solvabiliteit en liquiditeit.
De CBA omschrijft 2021 als een ‘jaar van sterk economisch herstel’. De verwachting is dat de Arubaanse economie zich in 2022 verder zal herstellen. De bank verwacht zelfs dat de financiële sector in 2023 zal terugkeren naar het niveau van vóór de Covid-19-pandemie. De ruime kapitaal- en liquiditeitsbuffers, in combinatie met de door de CBA getroffen ondersteunende maatregelen op monetair en prudentieel gebied, hebben de banken geholpen deze storm te doorstaan. Dit was cruciaal om een zwaardere economische impact als gevolg van de pandemie te voorkomen en essentieel voor een snel economisch herstel van Aruba.
Risico’s zijn er echter ook. De oorlog in Oekraïne zorgt voor scherpe stijgingen van de gas- en olieprijs, waardoor de inflatie nog verder onder druk is komen te staan. Dit kan gevolgen hebben voor de Arubaanse bankensector, aangezien zowel bedrijven als particulieren worden geraakt door de inflatie. Zakendoen wordt duurder, winst neemt af en koopkracht neemt af. Voor de banken kan dit een negatieve impact hebben op de kwaliteit van de kredietportefeuilles. De CBA zal de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend blijven volgen.
De ruime kapitaal- en liquiditeitsbuffers en het strikte toezicht van de CBA, droegen bij aan een solide financiële sector. Dat is essentieel voor economische groei en financiële stabiliteit. De CBA meldt dat de omvang van de financiële sector eind 2021 circa 13,6 miljard (equivalent aan 7,6 miljard dollar) florin bedroeg, wat meer dan het dubbele is van de omvang van het door de CBA geschatte nominale bruto binnenlands product van Aruba in 2021.
De CBA heeft maatregelen die aan covid waren gerelateerd, stopgezet. Klanten hadden onder andere een moratorium op leningen. Daardoor is de ‘nonperforming loan’ ratio van deze sector gedaald van 5,0 procent eind 2020 naar 4,7 procent eind 2021. De financiële prestaties van de commerciële banksector verbeteren zich in 2021, zelfs boven het pre-pandemische niveau. De verzekerings- en pensioenfondsensector bleven voldoen aan de minimaal vereiste dekkingsgraad. De CBA concludeert dat de pandemie onmiskenbaar het belang heeft aangetoond dat banken en andere financiële instellingen over voldoende kapitaal- en liquiditeitsbuffers moeten beschikken om ongekende tijden als deze te kunnen doorstaan.
De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) heeft Aruba bezocht voor een gedetailleerde beoordeling van het niveau van naleving van de Financial Action Task Force (FATF). Het concept van het evaluatierapport is begin april met Aruba gedeeld. Tijdens de virtuele plenaire CFATF-vergadering van 2 juni zijn de definitieve resultaten bekendgemaakt. De resultaten zijn positief .
In het rapport wordt melding gemaakt van een wetsvoorstel voor regulering van consumentenkrediet. Dat wetsvoorstel is op 3 juni goedgekeurd door het parlement. Ook wordt gewerkt aan de invoering van een depositogarantiestelsel voor de commerciële banken.
De CBA gaat meer toezicht houden op cyber security, vanwege de toegenomen risico’s. De beleidsregels van de CBA op het gebied van technology risk management, business continuity management en outsourcing arrangements zijn de meetlat voor het IT-beleid, procedures en maatregelen bij instellingen die onder toezicht staan van de bank.
De Arubaanse financiële sector bleef in 2021 solide. Desondanks blijft de CBA waakzaam op eventuele ongunstige ontwikkelingen, zodat ze de financiële sector gezond en reputabel kan blijven houden.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).