Al het nieuws

Van onze correspondent

Oranjestad - Een zeer lang debat, met volop discussies over waar het nu eigenlijk over ging. Woensdag vond het tweede deel plaats van de Statenvergadering met als onderwerp: het opzeggen van het vertrouwen in minister van Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, Marisol Lopez-Tromp.

lopeztrompOp 31 juli was het eerste deel van het debat, dat was aangevraagd door de twee parlementariërs van POR, de eigen partij van de bewindsvrouw. Toen kwam het niet tot het indienen van een motie van wantrouwen, maar werd de vergadering geschorst voor een bemiddelingspoging. Ook nu bleef een dergelijke motie uit.

Het rommelt al maanden binnen POR. Partijvoorzitter Andin Bikker, de huidige minister van Justitie, verwijt zijn collega dat ze op eigen houtje opereert en niet de partijlijn volgt. Uiteindelijk weigerde hij deel te nemen aan vergaderingen van de Ministerraad, als Lopez-Tromp daar deel van uitmaakte. Omdat de bewindsvrouw van geen wijken wilde weten, verzocht Bikker zijn partijgenoten om het vertrouwen in de minister ter discussie te stellen. Die verweerde zich fel door te stellen dat ministers het landsbelang horen te dienen en niet het partijbelang. Vorige week maakte de regering bekend dat Bikker en Lopez-Tromp weer door een deur kunnen.

Tijdens het eerste deel van het debat, suggereerde Lopez-Tromp dat haar partij probeerde corruptie toe te dekken. Daarbij zou haar voorganger, oud-minister Otmar Oduber wellicht een stevige vinger in de pap hebben gehad. Tijdens het tweede deel van het debat ging ze verder in op een aantal zaken, maar geheel overtuigend was ze niet. Deels werd dat veroorzaakt door de zaak Flamingo, het strafrechtelijk onderzoek dat voornamelijk gericht is op onregelmatigheden in de afgifte van commerciële erfpachtterreinen in de periode van 2017 tot en met 2019. Meer concreet richt dit onderzoek zich op de vraag of één of meer bedrijven in de periode november 2017 tot en met december 2019 op oneigenlijke gronden (een optie op) erfpachtrechten op kavels van het land Aruba wisten te bemachtigen. Daarbij wordt ook de eventuele rol van voormalig minister Oduber onderzocht. Lopez-Tromp kan zich niet uitlaten over zaken die deel uitmaken van dit onderzoek.

Geen motie van wantrouwen dus, maar wel een motie die de regering dringend verzoekt om alle mogelijke gevallen van corruptie te onderzoeken. Lopez-Tromp werd daarin verplicht aangifte te doen van alle gevallen van corruptie die ze zou tegenkomen in de departementen waar ze over gaat. Deze motie werd door alle achttien aanwezige Statenleden aangenomen. De motie was het gevolg van de vaagheid van de bewindsvrouw die geen namen wilde noemen en concrete feiten uit de weg ging.

Lopez-Tromp liet weten dat ze het gevoel heeft dat ze zich moet verantwoorden voor haar optreden tegen corruptie, deels gepleegd door mensen uit POR-kringen. Daarnaast vindt ze het vreemd dat de parlementariërs vooral ingingen op de bewijzen voor corruptie die al dan niet te vinden waren in de documenten die ze had meegebracht ter inzage. ,,Jullie moeten me vertellen wat ik verkeerd heb gedaan, want ikzelf zie dat niet.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.