Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Kamer van Koophandel (KvK) ontkent met klem dat veel burgers blij zijn dat de omzetbelasting niet meer op de rekening te zien is. Volgens de KvK ervaren ondernemers juist dat veel klanten de prijzen nu vaker ter discussie stellen.

kvkaruPer 1 januari is wetgeving van kracht die verbiedt om de omzetbelasting pas bij de kassa aan de klant in rekening te brengen. Deze belastingen moeten in de prijzen zijn opgenomen. Onlangs werd de overgangstermijn met drie maanden verlengd tot 1 oktober. Minister Xiomara Ruiz-Maduro maakte bekend dat volgens haar de meeste burgers heel blij zijn met de aanpassing.
De KvK spreekt de bewindsvrouw tegen op dit punt. ,,Ondernemers waarderen juist de transparantie van het verklaren van de belastingen op de afrekening, waardoor voor iedereen duidelijk is wat een product of dienst kost en hoeveel belasting daar bijkomt. Het verbieden van deze praktijk werkt juist het wantrouwen jegens het bedrijfsleven in de hand.”
De KvK wijst ook op de gevolgen voor het toerisme. ,,Toeristen ervaren Aruba nu als heel veel duurder dan vorig jaar, omdat de prijzen ogenschijnlijk enorm zijn gestegen.” De KvK dringt er bij de regering op aan om af te zien van de maatregel. Ook wil zij dat de regering hen raadpleegt voordat wetgeving wordt ingevoerd die van invloed is op het bedrijfsleven. ,,Er wordt steeds gerefereerd aan de volgende fase van de belastinghervorming. Wij vrezen dat die pas in december bekend wordt gemaakt en per 1 januari ingevoerd. Dat is niet transparant en de consument komt bij de ondernemers met klachten over hogere prijzen. Apart berekenen en vermelden van belastingen is beter voor alle partijen.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).