Al het nieuws

Van Huffelen te spreken over samenwerking vertrekkende regering-Jacobs

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg/Den Haag - Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) prijst ‘de vitaliteit en pragmatische aanpak’ waarmee Sint Maarten als ‘kleinste land van het Koninkrijk de vele opgaven ter hand neemt’.

HuflofSXMZo stelt zij, terugblikkend op haar bezoek vorige maand aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Zoals het Antilliaans Dagblad maandag en dinsdag berichtte, is zij in een uitvoerig verslag aan de Tweede Kamer zeer te spreken over het ‘eigenaarschap’ dat de Arubaanse regering toont ten aanzien van de uitvoering van de Landspakket-hervormingen, maar maakt ze zich ‘zorgen over de wijze waarop de politieke aansturing op het Landspakket momenteel plaatsvindt op Curaçao’.
,,Er is een sterk gevoel van trots en zelfbewustzijn”, schrijft de Nederlandse bewindsvrouw over het Bovenwindse Eiland. ,,Sint Maarten heeft grote ambities om de noodzakelijke hervormingen aan te pakken.”
De uitvoeringscapaciteit is hierbij wel een beperkende factor, zoals ook op Curaçao en Aruba het geval is. ,,Het opbouwen van het overheidsapparaat en alle onderliggende (digitale) systemen en het tegelijkertijd ondersteunen van de organisatie middels inzet van tijdelijke capaciteit is dan ook een belangrijk focuspunt voor de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). Ik hoop dat wij deze goede samenwerking tussen Sint Maarten en Nederland ook onder de nieuwe regering zullen kunnen continueren.”
De politieke stabiliteit van de regering-Jacobs heeft zonder meer bijgedragen aan de stappen die Sint Maarten afgelopen jaren heeft kunnen zetten, aldus de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. ,,Ik heb mijn waardering uitgesproken voor de wijze waarop de regering deze grote uitdagingen ter hand heeft genomen en de samenwerking die wij daarbij hebben opgebouwd.”
Het recente bezoek van Van Huffelen aan Philipsburg stond vooral in het teken van de aanstaande regeringswissel. ,,Tijdens een informele lunch met minister-president Jacobs, minister Irion van Financiën en minister Richardson van Justitie, heb ik teruggeblikt op de samenwerking tussen de regeringen van Sint Maarten en Nederland de afgelopen jaren. Het waren intensieve jaren, waarbij de wederopbouw na orkaan Irma, de coronapandemie en de projecten uit het Landspakket veel van het Land gevraagd hebben.”
Met premier Silveria Jacobs heeft de Nederlandse bewindsvrouw uitgebreider gesproken over de samenwerking in het kader van het Landspakket. ,,De overheid van Sint Maarten en de TWO (die onder het ministerie van Van Huffelen valt, red.) hebben een open, constructieve en pragmatische samenwerkingsrelatie, die goede vruchten afwerpt.”

‘Sint Maarten mag trots zijn’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.