Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Minister van Justitie Anna Richardson heeft met directeur Felix Holiday van het Sint Maarten Medical Center (SMMC) gesproken over de mogelijke samenwerking tussen het ministerie van Justitie en SMMC voor het verbeteren van de medische structuur en dienstverlening in detentiefaciliteiten. Het Ministerie van Justitie heeft de wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor de juiste medische zorg voor gedetineerden in gevangenisfaciliteiten, inclusief het ter beschikking stellen van artsen en verpleegkundigen.

F14 SXMSamenwerking SMMC cmykHet Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) benadrukte het belang van medische zorg van gedetineerden in hun rapport van 2014 en hun meest recente bezoek in mei 2022. Zij hebben de autoriteiten van Sint Maarten aanbevolen maatregelen te nemen om te garanderen dat personen in politiebewaring en/of detentie toegang hebben tot een arts vanaf het moment dat zij van hun vrijheid worden beroofd. Minister Richardson erkent het vitale belang van het bieden van adequate medische zorg aan gedetineerden en neemt de aanbevelingen van het CPT, Law Enforcement Committee (LEC) en andere instanties zeer serieus.

Tijdens het gesprek met Holiday werden verschillende mogelijkheden en oplossingen onderzocht om de huidige medische diensten in de gevangenisfaciliteiten op een systematische manier te verbeteren. Richardson wil een structureel systeem implementeren, waaronder mogelijk een roulatieprogramma met verschillende medische professionals die assisteren bij het verlenen van medische basiszorg aan de gevangenisbevolking.

Deze aanpak zal een consistente en gestructureerde oplossing bieden voor de huidige uitdagingen, denken de gesprekspartners. Dr. Holiday moedigde de minister aan om contact op te nemen met de Windward Islands Medical Association (WIMA), die dertig huisartsen omvat, om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Het doel is om de dienstverlening te verbeteren, zoals intake binnen 24 uur, meerdere medische consulten per week, toegang tot een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor noodgevallen, jaarlijkse controles, basisonderzoeken en kleine medische ingrepen, en de implementatie van een goed systeem voor dossier- en gegevensbeheer.

Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over de herziening van de medische protocollen en beleidsregels die in de gevangenis worden toegepast. Door verschillende medische professionals erbij te betrekken, kunnen deze protocollen worden aangepast aan de wettelijke verplichtingen, de aanbevelingen van het CPT en de behoeften van de gedetineerden.
De discussie ging ook over betere medische apparatuur die in detentiecentra wordt gebruikt. Er is geprobeerd contact op te nemen met leveranciers om te informeren naar de prijzen voor nieuwe apparatuur. Dr. Holiday verklaarde dat het SMMC zou helpen bij het beoordelen van de benodigde apparatuur om er zeker van te zijn dat deze toereikend is.

Minister Richardson sprak haar betrokkenheid uit bij het welzijn van gevangenen en benadrukte dat de gevangenis een belangrijk aandachtspunt op haar prioriteitenlijst is. ,,Het welzijn van elke gevangene blijft van groot belang. We hebben te maken gehad met een aantal vertragingen en uitdagingen, maar met alle inspanningen om ervoor te zorgen dat het ministerie van Justitie de rechtsstaat handhaaft, heb ik gekozen voor een nieuwe aanpak om een oplossing te vinden in plaats van te werken volgens dezelfde opties die al tientallen jaren worden gebruikt.” Ze is blij met de positieve reactie van dr. Holiday.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.