Al het nieuws

Herdenking Internationale dag van de Vrouw

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - ,,Spreek je uit tegen onrecht”, drong premier Silveria Jacobs zondag aan ter herdenking van Internationale dag van de Vrouw, die gisteren werd gevierd.

sxm jacobsJacobs riep ook op tot meer kansen voor gendergelijkheid voor vrouwen en meisjes en zei dat er nog steeds landen over de hele wereld zijn waar vrouwen geen gelijke rechten genieten, niet mogen spreken, meningen uiten, keuzes maken of beslissingen nemen en hun ‘superieuren’ moeten gehoorzamen; plaatsen waar kleine meisjes niet mogen dromen. ,,In deze landen is de rol van vrouwen beperkt tot traditionele rollen thuis en in de gemeenschap”, aldus de minister-president van Sint Maarten.

,,We blijven ons best doen ons uit te spreken waar ongelijkheden bestaan. We moeten positieve voorbeelden blijven benadrukken en actie ondernemen voor gelijkheid door meer kansen te bieden voor gendergelijkheid voor elke vrouw en elk meisje. Als land betekent dit dat we het goede voorbeeld blijven geven, als moeders, zussen, collega's en vrienden, zodat onze kleine meisjes ernaar zullen streven om nog meer te bereiken dan we hebben bereikt en dat onze kleine jongens hen zullen respecteren en eren voor de geldige bijdragen die ze leveren. Begrip, gelijkheid en mededogen moeten ook aan onze jongens en mannen worden geleerd, aangezien zij ook een rol te spelen hebben bij de bevordering van gelijkheid voor vrouwen en meisjes.”

Jacobs zei dat Internationale Vrouwendag haar groot genoegen geeft om de prestaties en het leiderschap van vrouwen over de hele wereld te vieren. ,,We hebben een lange weg afgelegd, vanaf het moment dat we niet mochten stemmen, besluiten nemen of bepaalde functies bekleden tot het doorbreken van de mallen die mannen door de geschiedenis heen hebben gezet. We hebben vrouwen zien opkomen, vooral tijdens de Covid-19-pandemie, en leiderschapskwaliteiten tonen bij het beschermen van hun gemeenschappen over de hele wereld.” Het thema van de Internationale dag van de Vrouw is dit jaar ‘kiezen om uit te dagen; bewustwording creëren tegen vooringenomenheid en actie ondernemen voor gelijkheid’. ,,We erkennen de strijd van vrouwen voor economische, sociale en politieke rechten en vieren hun vooruitgang en succes”, aldus Jacobs.

Sinds het bereiken van de autonome status op 10 oktober 2010 heeft Sint Maarten twee vrouwelijke voorzitters van het parlement gehad, Gracita Arrindell en Sarah Wescott-Williams; evenals drie vrouwelijke premiers, Sarah Wescott-Williams, Leona Marlin-Romeo en Silveria Jacobs; een vrouwelijk hoofd van de Raad van Advies, wijlen Mavis Brooks-Salmon; van de Algemene Rekenkamer, Joan Dovale-Meit; een Ombudsman, Nilda Arduin-Lynch; en hoofd van de Sociaal Economische Raad, Oldine Brison-Pantophlet. De premier gaf aan dat voor het eerst in de geschiedenis vijf van de vijftien parlementsleden vrouwelijke leden zijn en van de zeven ministers, drie vrouwelijk. ,,Sint Maarten is inderdaad toonaangevend binnen de regio en de wereld met vrouwen in leiderschap, vertegenwoordiging en gelijkheid. We zien deze veranderingen ook over de hele wereld; in de VS werd onlangs in 2020 de allereerste vrouwelijke vicepresident verkozen. We stoppen, erkennen en eren de bereikte mijlpalen en de personen die ze hebben bereikt, ook al erkennen we dat er toch nog veel werk aan de winkel is.”

Naarmate maart 2021 vordert, voegde de minister-president eraan toe, zal de overheid vrouwen in de gemeenschap in het zonnetje blijven zetten. Ze moedigt organisaties ook aan om deze maand de tijd te nemen om een bijzondere vrouw onder de aandacht te brengen en wenste alle vrouwen die op Sint Maarten en de rest van de wereld wonen een fijne Dag van de Vrouw toe: ,,Dat je mag doorgaan met je licht te laten schijnen, als een baken van hoop om jonge vrouwen en meisjes te inspireren om elk spoor van ongelijkheid te bestrijden.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).