Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - De Tijdelijke Landsverordening Covid-19 voor bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren is woensdagavond aan het einde van een openbare Statenvergadering goedgekeurd, waarna drie bezuinigingswetten konden worden behandeld.

sxmwetDat meldt The Daily Herald. Het aannemen van de wet formaliseert een vermindering van 12,5 procent van de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en werknemers bij (semi-) overheidsinstanties. De wet werd aangenomen met 13 stemmen voor en één tegen. Onafhankelijk parlementslid Christophe Emmanuel was het enige aanwezige parlementslid dat tegen de wet stemde.
Woensdagavond werd ook een amendement goedgekeurd dat was ingediend door Raeyhon Peterson, parlementslid van de Party for Progress (PFP), waarmee verschillende grammaticale fouten in de wet werden gecorrigeerd. In het amendement zei Peterson dat hij van mening was dat er enkele (inclusief grammaticale) fouten in het ontwerp zaten en dat hij de fouten met het amendement wilde corrigeren.
In haar inleidende opmerkingen gaf premier Silveria Jacobs een gedetailleerd tijdschema over ontmoetingen met vakbonden en het Comité van Ambtenarenverenigingen (CCSU), en over gedeelde correspondenties. Ze zei dat het belangrijkste doel was om ervoor te zorgen dat er niet wordt gekort op salarissen. Het kan echter wel zo zijn dat dit wel het geval wordt bij een salaris van een persoon in schaal 17. Maar hier is bereidheid geconstateerd de korting te accepteren als een solidariteitsmaatregel.
Bij het verstrekken van een samenvatting van de bezuinigingen zei minister van Financiën Ardwell Irion dat de vakantietoeslag voor 2021 was geschrapt, wat neerkomt op zes procent en een besparing van 6.538.969,68 gulden. Een vermindering van het aantal vakantiedagen met 1,2 procent bespaart 1.307.793,94 gulden. Bevriezing van toeslagen met 1,7 procent bespaart 1.852.708,08 gulden vanaf januari 2021. Het verminderen van overuren met 2,37 procent zal 2.582.893,02 gulden besparen. Het resterende vakantiegeld vanaf 2020 bedraagt 1,23 procent van 1.340.488,78 gulden. Dit komt neer op een totale korting van 12,5 procent en een besparing van 13.622.853,50 gulden, aldus Irion.

Om inzicht te geven in de vakantiedagverlaging zei de minister van Financiën dat personen in de laagste schalen van 1 tot 5 1.503,50 tot 4.177 gulden verdienen. De circa 349 (21 procent) ambtenaren in deze schaal hebben recht op 19 vakantiedagen. Het gemiddelde maandsalaris is 3.005 gulden. De vakantiedagen in deze groep werden niet beïnvloed.
De 812 ambtenaren in de salarisschalen 6-9 kregen een korting van drie vakantiedagen. Het laagste potentiële salaris in deze schaal is 2.819 gulden en het hoogste potentiële salaris 6.809 gulden. Personen in deze categorie hebben recht op 22 vakantiedagen. Het gemiddelde maandsalaris is 4.715 gulden en de 819 ambtenaren in deze groep vertegenwoordigen 49 procent van het ambtenarenkorps.
De 209 ambtenaren in de schaal 10-13 kregen ook drie vakantiedagen minder. Het laagste potentiële salaris in deze groep is 5.092 gulden en het hoogste is 11.128 gulden. De 209 ambtenaren vertegenwoordigen 13 procent van het ambtenarenapparaat. Het gemiddelde salaris in deze groep is 6.202 gulden. Zij hebben recht op 25 vakantiedagen, die met drie zijn verminderd.
Er zijn 295 ambtenaren met de schalen 14-17; zij vertegenwoordigen 17 procent van het ambtenarenapparaat. Het laagste potentiële salaris is 9.366 gulden en het hoogste 18.517 gulden. De arbeiders in deze groep hebben recht op 28 vakantiedagen en verdienen een gemiddeld maandsalaris van 9.858 gulden. Hun vakantiedagen werden ook met drie verminderd.
Irion zei dat de regering haar uiterste best had gedaan om ervoor te zorgen dat, in de context van de Covid-19-pandemie, de manier van leven van mensen grotendeels hetzelfde kon blijven.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.