Al het nieuws

Van onze correspondent

Den Haag - De beleidsdoorlichting van de wederopbouw na orkaan Irma zal in 2022 worden opgeleverd. Dat is een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties heeft hiertoe besloten na opmerkingen van de Tweede Kamercommissie.

sxmwederopbDe wederopbouw op Sint Maarten loopt nog vier jaar door. Daarom is een ‘mid-term’ doorlichting voor 2017-2020 te kort, vindt een deel van de commissie. Door een jaar te verlengen kan bovendien de hele wederopbouw op Saba en Sint Eustatius worden meegenomen, die in 2021 afloopt.

Knops was gevoelig voor de argumenten. Het afronden van de evaluatie voor Saba en Statia scheelt een extra evaluatie. Hij noemt verder dat nu de mogelijkheid ontstaat om te onderzoeken hoe de activiteiten de begroting van andere ministeries beïnvloeden. En Knops verwacht dat met dat extra jaar op Sint Maarten de ‘doeltreffendheid van de beleidsdoorlichting in kracht toeneemt’.
Voor de doorlichting is geen onafhankelijke ‘evaluator’ nodig, omdat het geen eindevaluatie betreft. Mid-term-evaluaties gebeuren vaak door de departementen zelf, in dit geval dus Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Wel is voorzien in een onafhankelijke deskundige. Toch komt er een onafhankelijke evaluator, omdat dit bij nader inzien essentieel bleek ‘vanwege de complexe verhoudingen tussen de partijen’.

De toegevoegde externe evaluator zal toezien op een onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek, aldus de staatssecretaris. Ook zal hij of zij de eindrapportage verzorgen. Met de Wereldbank, die het trustfonds beheert, wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Desgevraagd door de Kamercommissie laat Knops weten dat de integriteitskamer van Sint Maarten en de grenscontroles geen onderdeel zijn van de doorlichting. Dit waren voorwaarden van Nederland om geld beschikbaar te stellen voor de wederopbouw, maar maken daar geen deel van uit.
Ook de rol van de regering van Sint Maarten in de wederopbouw is geen onderdeel van het onderzoek. Want dit gaat alleen over het beleid van de Rijksoverheid. Toch kan Sint Maarten erbij betrokken worden: ,,Wel kan gekeken worden naar de rol die de overheid van Sint Maarten heeft gespeeld in het kader van de wederopbouwactiviteiten, hoe Nederland daarmee om is gegaan en wat daarvan kan worden geleerd.”

De studie zal bestaan uit documentenonderzoek en gesprekken met ‘sleutelinformanten’. Knops houdt er rekening mee dat dit onvoldoende informatie oplevert over de uitgaven en kosten. Dat zal dan gemeld worden.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).