Al het nieuws

Parlement in Philipsburg betrekt ook Curaçao en Aruba in strijd

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Politiek Sint Maarten dringt aan op en stevent daarmee af op (voltooiing van complete) dekolonisatie. Een motie van die strekking - ingediend en ondertekend door parlementsvoorzitter Rolando Brison en fractieleider Grisha Heyliger-Marten (beiden United People’s Party; UPP) en Solange Duncan (National Alliance; NA) - werd gisteren met meerderheid van stemmen aangenomen.

sxmdekolonisatieIn de uitvoerige motie wordt onder meer ook verwezen naar de brief van de Staten van Aruba alsmede de politiek gesteunde petitie van Curaçaose groeperingen aan de Dekolonisatiecommissie van de Verenigde Naties (VN). De regering van Sint Maarten wordt dringend verzocht erop aan te sturen dat in juli volgend jaar, 2021, een Ronde Tafel Conferentie (RTC) wordt georganiseerd.
Gemeend wordt dat artikel 73 van het VN-Handvest nog wel degelijk van toepassing is, anders dan wat de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops de Tweede Kamer er eerder over uitlegde. De regering van Nederland stelt dat Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba - als onderdelen destijds van de Nederlandse Antillen - volledig zelfbestuur, zoals bedoeld in artikel 73 VN-Handvest, hebben bereikt in 1954, toen Nederland, Suriname en de Antillen uit vrije wil de nieuwe rechtsorde van het Statuut aanvaardden.
,,De overeengekomen rechtsorde kreeg in 1955 internationale erkenning van de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) in Resolutie 945, waarna Suriname en de Nederlandse Antillen werden verwijderd van de lijst van niet-zelfbesturende gebieden van de VN.”

Daar is Sint Maarten het niet mee eens. Op de achtergrond (én voorgrond) speelt mee dat Philipsburg en Den Haag het maar niet eens kunnen worden over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO), dat als voorwaarde geldt voor Nederlandse liquiditeitssteun. Nederland wordt verweten Sint Maarten tegen te werken voldoende financiering aan te trekken om de zelfbeschikking waar te kunnen maken.
Intussen blijkt uit een officieel document van de Staten van Sint Maarten dat mede namens de CAS (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) door Heyliger-Marten een advocaat in Washington DC is ingeschakeld in verband met begeleiding van de CAS-landen tijdens de gewenste RTC en de beoogde dekolonisatie (‘Complete Decolonisation’) alsmede herstelbetalingen (‘Reparations’). Deze laatste hebben betrekking op compensatie van de geleden schade in de koloniale periode en ook daarna.
Het betreft The Choharis Law Group in de Amerikaanse hoofdstad. De fractieleider van UPP richt zich daarbij tot partijgenoot Statenvoorzitter Brison en coalitiegenoot NA-leider William Marlin. Het is niet duidelijk in hoeverre dit initiatief wordt gedragen door politici op Aruba en Curaçao.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).