Al het nieuws

Minister Doran wil 114 kwaliteitsvolle wooneenheden ontwikkelen

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Om de grote behoefte aan betaalbare huisvesting in het land aan te pakken is minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (Vromi) Egbert Doran voornemens om 114 ‘kwaliteitsvolle’ wooneenheden te ontwikkelen met een groengebied, een nieuw parlements- en regeringsgebouw, commerciële panden en een parkeergarage. Zo schrijft The Daily Herald.
beterestadDoran gelooft dat het project Philipsburg nieuw leven in zal blazen. Hij zei dat betaalbare huisvesting al jaren een grote zorg is in de gemeenschap. ,,Deze situatie is verslechterd door de economische gevolgen van de orkanen Irma en Maria in 2017. Bewoners hebben hun onvrede over het gebrek aan betaalbare huisvesting aan de minister kenbaar gemaakt; er is dus een dringende behoefte aan betaalbare huisvesting van hoge kwaliteit”, aldus Doran.
Zijn visie is om ‘kwaliteitsvolle wooneenheden’ te ontwikkelen met een verbeterde infrastructuur in Philipsburg. Het plan is om duplexwoningen te ontwikkelen aan de Walter Nisbeth Road op de locatie van de huidige parkeerplaatsen bij het politiebureau en het oude overheidsgebouw. Dit deel van het project, zei hij, zal uit 70 eenheden bestaan. De duplexwoningen met twee slaapkamers krijgen een parkeergarage op de begane grond.
Verder is Doran van plan woontorens te ontwikkelen op de voormalige locatie van Postal Services St. Maarten (PSS). Dit deel van het project zal bestaan uit 44 ‘kwaliteitsvolle’ wooneenheden met één en twee slaapkamers. Daarnaast zullen de torens bestaan uit 18 commerciële panden met een groenstrook en parkeerplaats.
Hij zei dat het de bedoeling is om een faciliteit van vier verdiepingen te ontwikkelen op de locatie van het oude overheidsgebouw, bestaande uit een commerciële ruimte op de begane grond. De eerste, tweede en derde verdieping zullen bestaan uit een openbare parkeergarage, terwijl de vierde verdieping bestemd is voor de Staten van Sint Maarten en andere overheidsdiensten. Deze krijgt ook een centrale open ruimte.
Wat betreft het groengebied zei Doran dat hij een centraal park zou willen ontwikkelen aan de voorkant van de faciliteit in de buurt van een nieuw aangelegd gebied voor een busstation met een overdekte ambachtelijke markt.
,,Bovendien komt er een extra gebouw met openbare verkopers op de begane grond met een restaurant en kantoorruimtes op de eerste en tweede verdieping.”
Met de voortdurende inspanningen van de overheid om de uitgaven te verlagen en tegelijkertijd de inkomsten te verhogen en de schulden te herfinancieren, zei Doran dat hij er sterk van overtuigd is dat dit een kans is om de economie een boost te geven door banen te creëren door middel van bouwactiviteiten.
,,Het project vraagt om publieke/private financieringsinitiatieven die momenteel worden onderzocht. Verdere details volgen later.” Doran zei dat hij lokale architecten zal uitnodigen om concepten in te dienen voor zijn visie op ‘het nieuwe en verbeterde Philipsburg’.
Hij zal de besprekingen met de relevante belanghebbenden over de kwestie voortzetten, aangezien ‘het van vitaal belang is voor het land en de economie’.
Op de vraag van een lid van de pers over de financiering van het initiatief, zei Doran tijdens de persconferentie van de Raad van Ministers afgelopen week: ,,We zijn nog steeds bezig met de cijfers.”
Doran tot slot: ,,De bedoeling is om betaalbare kwaliteitswoningen te ontwikkelen, geen sociale woningen. De huizen moeten zo betaalbaar mogelijk gemaakt worden.” Hij geeft op dit moment geen cijfers vrij.
Zijn verklaringen van afgelopen week moesten dienen als inleiding op de plannen en hij zei dat hij een aparte persconferentie houdt voor meer informatie.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.