Al het nieuws


Van een onzer verslaggeefsters

Philipsburg - De kustwacht patrouilleert routinematig in de wateren van Sint Maarten en in de baaien en langs de kustlijnen.

sxmkustwachtDeze patrouilles worden frequent uitgevoerd om te controleren of op schepen de Covid-19-maatregelen worden gehanteerd. Te denken valt aan sociale afstand en overschrijding van het maximumaantal personen aan boord van een schip. Maar ook controleert de kustwacht of schepen in het bezit zijn van geldige scheepsdocumenten en of er gevist wordt met harpoengeweren.
Tijdens deze inspecties kunnen schepen waarvan de kapitein niet de juiste vervoersdocumenten aan boord heeft, beboet worden. Daarom dringt de kustwacht er bij alle kapiteins op aan ervoor te zorgen dat ze hun scheepspapieren bij zich hebben en dat passagiers aan boord zich houden aan de Covid-19-maatregelen.

Schepen dienen zich te allen tijde te houden aan het maximumaantal personen aan boord zoals aangegeven op hun registratiedocumentatie. De kustwacht herinnert vissers er ook aan dat vissen met een harpoengeweer bij wet niet is toegestaan. Het harpoengeweer wordt in beslag genomen en de vissers kunnen een boete krijgen.

De kustwacht dringt er tot slot bij alle booteigenaren op aan om hun schip regelmatig te onderhouden. ,,Zorg voor voldoende veiligheidsuitrusting aan boord om de veiligheid van mensenlevens op zee te waarborgen, zoals: reddingsvesten, zaklamp, EHBO-doos, voldoende water, brandblusser, marifoon of opgeladen mobiele telefoon. Voorkom gevaarlijke situaties op zee met uw boot”, aldus de kustwacht.
In geval van nood kan contact worden opgenomen met de Kustwacht Caribisch Nederland via het nummer 913.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.