Al het nieuws

Premier Jacobs vraagt tijd voor open dialoog over entiteit

Van een onzer verslaggevers

Philipsburg - Sint Maarten accepteert niet zonder meer het voorstel van Nederland voor de Caribische Hervormingsentiteit. In een brief aan staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties komt premier Silveria Jacobs met een eigen voorstel en dringt ze aan op voldoende tijd voor ‘adequaat, onbelast en constructieve consultatie en onderhandelingen’ tussen Nederland en de drie Caribische landen. Er zal een open en eerlijke dialoog moeten komen.

SXM entiteitJacobs verzekert Knops dat de kritiek op het Nederlandse voorstel niet wegneemt dat de bereidheid van Nederland om Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) te helpen wordt gewaardeerd. Ook bevestigt ze dat de gevraagde hervormingen ‘deels noodzakelijk’ zijn. Maar ze wil niet tornen aan de autonomie en de regels die zijn vastgelegd in het Koninkrijk.

Positief in de voorstellen van Nederland is ‘de wil om te komen tot een integrale benadering van de problemen in de Caribische landen’. Jacobs noemt het loslaten van de ‘gesplinterde benadering uit het verleden (…) de ontbrekende schakel voor succesvolle samenwerking tussen de landen’.

Sint Maarten pleit in het voorstel voor een ‘drielaagse structuur’ met een scheiding tussen de financiële, toezichthoudende en uitvoeringscomponent. Daarmee worden begrotingssteun en hervormingen uit elkaar gehaald. Dat sluit volgens Jacobs beter aan bij de ‘consensusvorm’ en zal meer kans maken op draagvlak in de landen voor een hervormingspakket.

De premier kondigt aan binnen een week met een eigen conceptvoorstel voor een rijkswet te komen. Dit is de eerste laag in het voorstel van Sint Maarten. ,,In deze overkoepelende laag vindt de financiële waarborging van de hervormingsfondsen plaats.” Begrotingssteun valt hier buiten en er wordt wat betreft Sint Maarten toezicht uitgeoefend door het College financieel toezicht (Cft). De financiële stroom gaat van Nederland rechtstreeks naar de Hervormingsentiteit en de zeggenschap blijft bij de verstrekker van de fondsen.

Laag 2 is een College Ondersteuning Hervormingen. Dit college bevordert ‘hervormingen van bestuurlijke aard’ in de CAS-landen om de economie te versterken. Het houdt toezicht op het hervormingsproces en de uitvoering van de landspakketten. In het college zal elk van de landen zijn vertegenwoordigd die samen een onafhankelijke voorzitter voordragen.

De derde laag is de Hervormingsentiteit, die is gericht op de uitvoering van de landspakketten. Volgens het voorstel van Sint Maarten is het een ondersteuningsinstituut ‘dat met financiële middelen en know how de landen assisteert en adviseert bij het ontwikkelen en implementeren van de land-specifieke hervormingsprogramma’s’. Die hervormingen zijn in de landspakketten onderling afgesproken.

De Hervormingsentiteit wordt aangestuurd door een Nederlandse directiegroep met vertegenwoordigers van alle landen. Ook het personeel moet uit alle vier landen afkomstig zijn. De hoofdvestiging kan in Nederland zijn met filialen in de CAS-landen. Tegelijk met de uitvoering van projecten vindt er ook uitwisseling plaats van kennis, capaciteit en trainingen. De Hervormingsentiteit legt financieel verantwoording af met jaarstukken. ,,Ieder land vervult een zeer belangrijke rol in dit voorstel”, schrijft premier Jacobs tot slot. ,,Er is sprake van samenwerking, visie en doelmatigheid.” Ze hoopt zo het Koninkrijk weerbaar te maken: ,,Een ware win win-formule.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.