Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters

Philipsburg - Het Sint Maarten Medical Center (SMMC) bereidt zich voor op meer vermoedelijke of bevestigde patiënten van Covid-19 die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Dat heeft het ziekenhuis gisteren bekendgemaakt.

sxmsmmcOp basis van casestudy’s en een gegevensanalyse uit andere landen waar zich lokale transmissie van het virus heeft voorgedaan, kunnen schattingen worden gedaan van het werkelijke aantal - niet te verwarren met het gerapporteerde aantal - besmette personen in de gemeenschap op basis van het sterftecijfer en de verdubbeling in gevallen gedurende een bepaald aantal dagen, zo legt het SMMC uit.

Sinds het begin van de uitbraak op Sint Maarten tot en met gisteren heeft het SMMC twaalf Covid-19-patiënten opgenomen, van wie er twee momenteel in kritieke toestand verkeren en aan beademingsapparatuur liggen, er vijf helaas zijn overleden en vijf zijn ontslagen en in een stabiele toestand verkeren, onderwijl in strikte thuisisolatie.

Van de tot nu toe in het ziekenhuis opgenomen Covid-19-patiënten is de conclusie dat zij overwegend in zeer slechte conditie verkeren en in de meeste gevallen lijden aan reeds bestaande gezondheidsproblemen zoals hypertensie, diabetes, astma en/of overgewicht. ,,Kijkend naar de patiëntenpopulatie op Sint Maarten waar hypertensie, diabetes en overgewicht veelvoorkomende gezondheidsproblemen zijn, verwacht SMMC een toename van het aantal (vermoedelijke) Covid-19-patiënten die in (extreem) slechte toestand verkeren zodra ze tot SMMC worden toegelaten”, aldus het ziekenhuis van Sint Maarten.

Als er een correlatie wordt gemaakt met behulp van de cijfers van Collective Prevention Services (CPS) en op basis van data-analyse uit andere landen, kan het verwachte aantal Covid-19-opnames en de sterfte op Sint Maarten volgens SMMC worden geschat op basis van de wereldwijde wetenschappelijke en maatschappelijke ervaringen. SMMC heeft daarom de afgelopen weken preventieve maatregelen genomen, zoals het opzetten van meer ic-capaciteit om zich voor te bereiden op de te verwachten stijging van de Covid-19-patiënten.

Door de uitbreiding van de medische/chirurgische afdeling en door de extra ic-capaciteit die met steun van de Nederlandse regering is geïnstalleerd, heeft het SMMC de isolatiecapaciteit uitgebreid tot 14 isolatiebedden in het ziekenhuis waarvan 6 bedden voor ic-zorg met elk een eigen beademingsapparaat. Bij de extra ic-capaciteit die zondag op Sint Maarten is aangekomen, is ook een speciale ‘ic-tent’ inbegrepen. Deze ic-tent heeft zes bedden, elk met eigen beademingsapparatuur. De ic-tent zal in de nabije toekomst worden omgevormd tot een ic-container (een zogenaamde Hospitainer), die stormbestendiger is, maar om logistieke redenen niet eerder op Sint Maarten kon komen, waardoor in de tussentijd een tent is neergezet.

Het SMMC benadrukt dat het vergroten van de capaciteit van de intensive care en het aantal beademingsapparaten alleen effectief zal zijn met de hulp van extra medisch (ic-)personeel, aangezien het SMMC momenteel niet beschikt over de capaciteit van het medisch personeel om de extra ic-bedden te bemannen. Er zijn ongeveer vier medische stafleden nodig om per dag één bed te bedienen. ,,Als zodanig is een medisch team bestaande uit ten minste 30 extra zorgverleners aangeworven en zal dit naar verwachting in de loop van deze week op Sint Maarten aankomen om te helpen met de broodnodige ic-zorg in de ic-tent”, aldus SMMC.

Ondertussen werken het ziekenhuis en de regering van Sint Maarten ook aan het voltooien van aanvullende capaciteit voor ‘medium care’ in de vorm van een mobiel medisch paviljoen (MMP), dat ook zal worden gebruikt voor triage-doeleinden voor iedereen die griepachtige symptomen vertoont. Het MMP beschikt over zeven tweepersoonskamers en ondersteunende stafkamers. De aanschaf van medische apparatuur voor de afbouw van het MMP is in volle gang en wordt gefinancierd door het St. Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund, een door de Wereldbank beheerd trustfonds, gefinancierd door de Nederlandse regering. Het MMP en de ic-tent bevinden zich op hetzelfde terrein, namelijk tegenover SMMC.

Er moet - zo benadrukt het SMMC - rekening mee worden gehouden dat het aansluiten op een beademingsapparaat voor een patiënt een extreme en invasieve maatregel is. ,,Het is een vorm van levensondersteuning die de ademhaling overneemt wanneer een patiënt niet zelfstandig kan ademen. Beademingsapparaten kunnen levensreddend zijn, maar ze lossen het probleem niet op dat ertoe leidde dat de patiënt in de eerste plaats aan het apparaat moest worden aangesloten.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.