Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Parlementslid Frans Richardson, voormalig ceo van het Havenbedrijf St. Maarten Mark Mingo en zakenman O'Neal Arrindell zijn gisteren schuldig bevonden in het 'Emerald'-onderzoek naar grootschalige fraude in de haven van St. Maarten.

F13SXM SchuldigDat heeft het Gerecht in eerste aanleg bepaald. Richardson werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden voor het aannemen van 370.000 dollar als beloning voor politieke steun voor een baggerproject, het witwassen van geld en belastingfraude. Daarnaast is hij voor een periode van 5 jaar ontzet uit het passief kiesrecht.
Mingo werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 46 maanden wegens valsheid in geschrifte en oplichting van het Havenbedrijf voor ongeveer 10 miljoen dollar. Ook is het hem voor een termijn van zes jaar verboden te werken als bestuurder van een overheidsbedrijf, oordeelde het Hof gistermiddag.
Mingo's mededader, de Sint Maartense zakenman Arrindell - die ook schuldig werd bevonden aan vuurwapenbezit, belastingfraude en het omkopen van Richardson - werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 66 maanden.
,,De acties van de verdachten, van wie anderen afhankelijk zijn en naar wie wordt opgekeken, hebben daarom ook een ondermijnende invloed op de samenleving”, aldus het Hof.
De rechter wees het verzoek van de aanklager af om Richardson, Mingo en Arrindell onmiddellijk op te sluiten, omdat hun voorlopige hechtenis al geruime tijd geleden was opgeschort. Ze hebben twee weken om in beroep te gaan.
In oktober 2018 werden Mingo en Arrindell opgepakt op verdenking van het oplichten van het Havenbedrijf voor ongeveer 10 miljoen dollar. Tijdens de hoorzittingen in deze zaak, die plaatsvonden in december 2019, heeft de officier van justitie opgeroepen tot een gevangenisstraf van zeven jaar tegen Arrindell. Mingo zou volgens het Openbaar Ministerie vier jaar in de cel moeten doorbrengen, en zou moeten worden verbannen om gedurende vijf jaar bestuurslid te zijn van een overheidsbedrijf op St. Maarten. Richardson zou drie jaar in de gevangenis moeten doorbrengen, als het aan het OM had gelegen.