Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - De National Alliance (NA), United St. Maarten Party (US Party) en nieuw verklaarde onafhankelijke parlementsleden Luc Mercelina en Chanel Brownbill hebben met negen leden een nieuwe coalitie gevormd. Dat meldt The Daily Herald.

coalitieDe vorming van een nieuwe meerderheidscoalitie werd zondagavond in een persverklaring aangekondigd. De nieuwe negenkoppige coalitie laat de United Democrats/St. Maarten Christian Party-coalitie (UD/SMCP) achter met vijf zetels in het 15-zetels tellende parlement.
,,De NA en de US Party konden niet langer blijven zitten en het land de onrust laten meemaken die werd veroorzaakt door het besluit van de voormalige factieleider van de United Democrats (UD) Franklin Meyers om zijn steun aan zijn eigen regering in te trekken”, aldus de gezamenlijke verklaring van de NA en US Party. ,,In dit kader is een bredere coalitie gevormd met gelijkgestemde vertegenwoordigers van de mensen die Sint Maarten echt op de eerste plaats zetten.”
In de verklaring werden de ‘gelijkgestemde vertegenwoordigers’ niet bij naam genoemd, maar zowel Brownbill als Mercelina zeiden in afzonderlijke verklaringen dat ze zich onafhankelijk hadden opgesteld en dat zij de UD/SMCP-coalitie niet langer konden ondersteunen. ,,Hoewel de impasse niet door ons is veroorzaakt, konden we niet stand-by blijven staan en toestaan dat het land in een staat van onzekerheid verkeert of, zoals zijne excellentie de gouverneur Eugene Holiday onlangs in zijn toespraak bij de opening van het parlementaire jaar verklaarde, ‘een wolk van onzekerheid die niet in het beste belang van het land is’.”
NA en de US Party beloven dat het land met de nieuwe coalitie, een meerderheid van negen, kan uitkijken naar een eerste belangrijke stap in het opheffen van die wolk van onzekerheid. ,,We hopen dat de gouverneur zo snel mogelijk een formateur aanwijst om ervoor te zorgen dat het proces van het echt opnieuw opbouwen van Sint Maarten eindelijk kan beginnen. De bevolking van Sint Maarten verdient beter dan een strijd binnen de regering en onzekerheid over de toekomst. De nieuwe meerderheid verheugt zich ook op samenwerking met onze koninkrijkspartners op basis van wederzijds respect en positieve resultaten voor onze bevolking”, zo vervolgt de verklaring.
De UD/SMCP-coalitie werd in een spagaat geplaatst toen UD-fractieleider Franklin Meyers tijdens de afsluiting van het parlementaire jaar aankondigde dat hij zijn steun aan de coalitie introk. Hij verklaarde zichzelf later onafhankelijk, maar zei ook dat hij open stond voor gesprekken met de coalitie waarmee hij de banden verbrak. Hij gaf later een lange verklaring waarin zijn redenen voor het verlaten van de coalitie werden uiteengezet, maar gaf geen duidelijke indicatie over wat zijn volgende stap zou zijn geweest.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.