Al het nieuws

Van een onzer verslaggeefsters
Philipsburg - Vidanova Pensioenfonds en Vidanova Bank zeiden dinsdag dat de 240 miljoen dollar die nodig is voor de wederopbouw van Princess Juliana International Airport (PJIA) niet alleen door Vidanova gefinancierd kan worden.

F11 SXM Vidanova fin PJIAEn zij voegden eraan toe nooit aangegeven te hebben dat zij dit konden doen.
Vidanova zei dat het vóór 5 september tweemaal met regeringsvertegenwoordigers van Sint Maarten had gesproken over het financieel bijdragen aan de wederopbouw van PJIA. Bij beide gelegenheden heeft Vidanova interesse getoond, zo staat in een persbericht van Vidanova, gepubliceerd in The Daily Herald. ,,In deze context, toen JPF Corporate Finance werd benaderd om te onderzoeken of zij de financiering voor de luchthaven op Sint Maarten kon verkrijgen, heeft Vidanova opnieuw haar bereidheid uitgesproken om een van de financiers te zijn”, aldus de verklaring.
In het persbericht dinsdag benadrukte Vidanova echter dat het ‘niet alleen 240 miljoen dollar kan financieren, en bovendien nooit heeft aangegeven dat het dat wel kan’. ,,Wat Vidanova kan doen, is samen met een consortium van geldschieters deelnemen aan de financiering voor de luchthaven. In dit opzicht strekt Vidanova's bereidheid om deel te nemen zich ook uit tot een financieringspakket waarbij een deel van de totale financiering wordt verstrekt door de Wereldbank en de Europese Investeringsbank.”
Vidanova zei ook dat het in de presentatie genoemde tijdsbestek van twee maanden betrekking had op de voorbereidingen die moeten plaatsvinden voordat een mogelijke leningsovereenkomst kan worden ondertekend. ,,Een cruciaal onderdeel van deze voorbereidende activiteiten voor Vidanova is de interne coördinatie en overeenstemming tussen alle bij de luchthaven betrokken beleidsmakers, zoals overeengekomen tijdens de presentatie van 5 september”, aldus de verklaring van Vidanova. ,,Vidanova wil benadrukken dat, als basisprincipe, alle beslissingen van Vidanova economisch en financieel gemotiveerd zijn, zonder enige politieke betrokkenheid.”
De verklaring stelt tot slot: ,,Aangezien beleggingen een cruciaal onderdeel zijn bij het genereren van inkomsten voor een pensioenfonds en, als direct resultaat, bijdragen aan het welzijn van haar leden, heeft Vidanova Pensioenfonds verschillende keren geïnvesteerd in projecten op Sint Maarten. Wanneer het wordt benaderd, staat het fonds open voor het verkennen van nieuwe beleggingsmogelijkheden, vooral als deze ook bijdragen aan de economische ontwikkeling van de eilanden waar het actief is.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.