Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Uit de speech van gouverneur Eugene Holiday bij de opening van het Statenjaar blijkt dat op Sint Maarten nog veel draait om orkaan Irma.

sxmirma Twee jaar na de orkaan heeft het eiland nog steeds met de gevolgen ervan te maken. ,,Er is er al veel gebeurd, maar er moet ook nog veel gedaan worden. We moeten ons als volk, regering en parlement focussen, eenheid tonen en veerkrachtig zijn om de wederopbouw en herstel voort te zetten. In dit tiende parlementaire jaar kunnen we het ons niet veroorloven om het niet voor elkaar te krijgen, met Nederland en met onze partners in de regio”, aldus Holiday. De herinneringen aan Irma komen weer naar boven nu orkaan Dorian door het Caribisch gebied en naar de Verenigde Staten en Canada getrokken is. ,,Onze gedachten gaan uit naar de Bahama’s waar Dorian zeker vijftig dodelijke slachtoffers gemaakt heeft en een spoor van vernieling heeft achtergelaten. Dat laat iedereen weer beseffen hoe belangrijk het is regionaal en internationaal samen te werken om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden”, aldus Holiday. ,,Daarbij moeten we de toekomst van onze kinderen voor ogen houden.”
De gouverneur blikte nog eens terug op de economische gevolgen van orkaan Irma. De economie kromp met 12 procent en het werkloosheidscijfer steeg naar 9,9 procent. De overheidsinkomsten daalden met 105 miljoen gulden en voor 2019 is er een tekort op de begroting van 71 miljoen gulden.
Lof sprak de gouverneur uit voor het opgezette rampenbeheer en -management en de instelling van het National Recovery Program Bureau dat een groot aantal projecten zal gaan uitvoeren in samenwerking met de Wereldbank.
Ook het ‘education master plan’ wordt genoemd. De gouverneur is verheugd dat de regering daar 35 miljoen dollar vanuit het trustfonds voor uittrekt. Ook het ‘emergency income support and training project’ wordt uit het trustfonds gefinancierd en betreft vooral educatieprojecten voor werklozen om weer aan het werk te komen in bijvoorbeeld de bouw en toeristenindustrie. ‘Waste management’ is ook een heuglijke ontwikkeling. ,,Het is in het kader van het milieu hard nodig dat er een beleid ontwikkeld is met betrekking tot de afvalverwerking”, aldus Holiday. Ook hier helpen Nederland en de Wereldbank in mee. Ten aanzien van de klimaatverandering en de voorbereiding op de grotere kans op orkanen vindt de gouverneur het ook belangrijk dat er wetgeving komt met betrekking tot bouwen. De zogenoemde ‘building code’ is nodig om zo steviger huizen en gebouwen neer te zetten. ,,Maar de building code is niet genoeg, en moet hand in hand gaan met een goed ruimtelijk ontwikkelingsplan”, zo voegde de gouverneur eraan toe.
Van een andere orde, maar evenzo belangrijk, stipte Holiday ook aan dat Sint Maarten moet voldoen aan de eisen van de Caribbean Financial Action Taskforce (CFAT). ,,Er zijn wetswijzigingen nodig om onze lokale financiële sector beschermen tegem witwassen en terrorismefinanciering.” Tot slot is het ‘Financial Recovery Plan’ nodig om de begroting weer op orde te krijgen. Samenvattend stelt de gouverneur dat voor dit alles samenwerking van het grootste belang is, met het oog op de toekomst van de kinderen van Sint Maarten.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.