Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Statenlid Rolando Brison (United Sint Maarten Party) heeft gisteren een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de verkoop van de aandelen van Sint Maarten in United Telecommunication Services nv (UTS) mogelijk te maken.

utsDat meldt The Daily Herald. Sint Maarten heeft 12,5 procent van de aandelen in haar bezit.
Het Cft dringt erop aan dat nieuwe inkomsten worden gebruikt om uitstaande schulden af te lossen.
Brison wil dat het geld van de verkoop naar het Algemeen Pensioenfonds (APS) gaat om de juiste dekkingsgraad te waarborgen en de noodzaak om de pensioenleeftijd te verhogen overbodig te maken. Brison zei dat APS de fondsen dan kan gebruiken om betaalbare woningen te bouwen. Dit, in combinatie met de recente motie om overdrachtsbelasting kwijt te schelden, kan ervoor zorgen dat een huis ‘voor veel inwoners’ nog realistischer wordt.
Een ander deel van het geld kan ten goede komen aan de al lang bestaande schuld van de overheid aan de werknemers van het ministerie van Justitie, zei hij.
Hoewel Curaçao zijn aandelen verkoopt, betekent dit niet automatisch dat Sint Maarten, vanuit juridisch oogpunt, zijn minderheidsbelang van 12,5 procent moet verkopen.
De verkoop van UTS aan Liberty Latin America (LLA) vertegenwoordigt een waarde van 189 miljoen dollar. Brison verwacht dat Sint Maarten dezelfde prijs per aandeel zal ontvangen als Curaçao, wat kan oplopen tot 13 miljoen dollar.
Het wetsvoorstel beoogt de verkoop van de aandelen te verplichten, zodat de weg wordt vrijgemaakt voor de overheid, die al onderhandeld heeft en een verkoopprijs bij de koper heeft vastgesteld. Een budgetwijziging is nog steeds vereist, maar kan worden opgenomen in de ontwerpbegroting 2019. Deze budgetwijziging kan door het parlement of de overheid worden geïnitieerd zodra de verkoopprijs formeel is ondertekend door beide partijen (koper en overheid).
De initiatiefwetgeving van Brison biedt een goede kans om als eerste ontwerpwet onmiddellijk en volledig geratificeerd te worden bij publicatie vanwege de urgentieclausule die in de grondwet is vastgelegd en in de wet is opgenomen.