Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Ten overstaan van minister van Justitie Cornelius de Weever hebben 12 beveiligingsbeambten van Princess Juliana International Airport die met succes de buitengewone politiecursus hebben voltooid, de eed afgelegd.

Zij werden beëdigd als hulpofficieren in de zaal van de Ministerraad op 20 maart. sxm,,De beveiligingsofficieren waren opgetogen om als hulpofficieren beëdigd te worden. Het uitvoeren van hun taken met meer autoriteit bij een van onze belangrijkste toegangspunten zou ons gevoel van veiligheid ook moeten vergroten. Ik heb aan hen gevraagd hun verantwoordelijkheden met respect en integriteit uit te voeren in het algemene voordeel van Sint Maarten”, aldus De Weever.
Coo Michel Hyman en director of Operations Division Lloyd Hinds waren beiden aanwezig bij de eedaflegging om steun te betuigen aan het beveiligingspersoneel.
Namens de groep bedankte de waarnemend beveiligingsmanager van de luchthaven, Elsidro St. Jago de Raad van Bestuur van PJIA voor ‘hun steun en begeleiding’. ,,Aangezien we nu de autoriteit krijgen om op te treden als hulpfunctionarissen, zijn we van plan dit met trots uit te voeren.”
Het team van Justitie assisteert de beveiligingsafdeling van de luchthaven momenteel bij het plannen van twee extra functionarissen die na 29 maart moeten worden beëdigd.