Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg – De overheid van Sint Maarten zal binnenkort beginnen met de uitvoering van de ‘Ship Salvage en Removel’ als onderdeel van het Emergency Debris Management Project.

scheepswark Dit werk zal worden uitgevoerd door de ministeries van Vromi en TEATT en met de steun van de Natuurstichting en Slac om scheepswrakken en strandpuin in de Simpson Bay Lagoon en Mullet Pond aan te pakken.
Het project zal bestaan uit het verwijderen van meer dan 100 beschadigde schepen waarvan is vastgesteld dat ze afgemeerd, (gedeeltelijk) ondergedompeld of vastgelopen zijn in de Simpson Bay Lagoon.
Het project omvat ook de verzameling, verwerking en verwijdering van het puin, veroorzaakt door de orkaan Irma in 2017, langs ongeveer 10,5 kilometer van de kustlijn van de Simpson Bay Lagoon.
De scheepswrakken worden vervoerd naar een werf waar scheiding en verwerking van afval plaatsvindt op een milieuverantwoorde manier. Na afronding van de verwerkingsactiviteiten zal het gescheiden afval op een andere locatie worden afgevoerd naar goedgekeurde verwijderings- of recyclingfaciliteiten.
Op grond van artikel 9 van de Landsverordening voor de verwijdering van scheepswrakken (AB 2015, nr. 9) zullen de eigenaren van de overgebleven scheepswrakken die zich in de Simpson Bay Lagoon en de Mullet Pond bevinden, via een officiële publicatie ervan op de hoogte worden gebracht dat het mogelijk is om zelf hun vaartuigen te verwijderen. De eigenaren krijgen vanaf vandaag een periode van zes weken om hun schepen op een milieuvriendelijke manier te verwijderen uit de wateren van Simpson Bay Lagoon en van aangelegen openbare stranden. Na deze periode verliezen bootbezitters hun wettelijke rechten op hun schepen, waarna de minister van Vromi een aanbestedingsprocedure zal starten om alle genoemde resterende scheepswrakken te verwijderen.
Op dit moment wordt een plan voor milieu- en sociaal beheer voorbereid, waarbij belanghebbenden zo spoedig mogelijk worden gecontacteerd om feedback te geven. Zo kunnen eventuele milieu- en sociale risico’s die verbonden zijn aan het project beperkt worden.
De verwijdering van de scheepswrakken zal worden uitgevoerd door onafhankelijke aannemers. De regering van Sint Maarten coördineert de uitvoering van deze werkzaamheden in overleg met de autoriteiten van de Franse kant van Sint Maarten.
Het daadwerkelijke project wordt naar verwachting in juli 2019 begonnen en zal ongeveer 150 dagen duren. Het Emergency Debris Management Project wordt gefinancierd door het Sint Maarten Recovery & Resilience Trust Fund, dat wordt gefinancierd door Nederland en beheerd door de Wereldbank.