Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De jongste rapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten over de politie en de gevangenis Point Blanche laat zich lezen als een aaneenschakeling van niet nagekomen beloftes en geconstateerde gebreken.

F11 Pointe Blanche uitzichtloosEr lijkt geen enkele vooruitgang te zitten in de versterking van de politie en verbetering van de gevangenis.
Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties, die de rapportage gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, sluit de begeleidende brief af met: ,,Ondertussen is het nakomen van de afspraken onderwerp van intensief gesprek tussen de minister van Justitie van Sint Maarten (Cornelius de Weever), minister voor Rechtsbescherming (Sander Dekker) en ondergetekende.”
De rapportage van de commissie betreft de periode juli tot oktober 2018 en is het verslag van een werkbezoek van 28 oktober tot 2 november 2018. Vandaar de opmerking ‘ondertussen’ van Knops. Dat neemt niet weg dat er op Sint Maarten weinig tot niets wordt gedaan aan de afgesproken verbeteringen.
,,Aan bestuurlijke zijde van Sint Maarten nog altijd geen beweging”, aldus de commissie. ,,Met de adviezen van de voortgangscommissie doet de minister van het land niets en de verplichte advisering is bij vervanging van het PvA (Plan van Aanpak, red.) voor de gevangenis zelfs overgeslagen.”
De rapportage wemelt van dit soort constateringen. ,,De voortgangscommissie trof tijdens dit werkbezoek wederom geen enkele reden aan om te veronderstellen dat in deze verlengingsperiode (de Samenwerkingsregeling waarborging Plannen van Aanpak werd in oktober voor de vierde keer verlengd tot 2020, red.) de plannen van aanpak, zelfs niet bij benadering, voltooid zullen zijn.”
Er is een pluim voor het management van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM): ,,Het roeit met de beperkte riemen die het heeft.” Maar de personeelssterkte is nog niet de helft van wat nodig is en het daarvoor benodigde functieboek is er, ondanks een positief advies uit 2015, nog steeds niet. De voortgangscommissie merkt op dat er door Sint Maarten steeds nieuwe excuses worden gevonden waarom er weer van voren af aan moet worden gestart. In het huidige tempo duurt het nog meer dan tien jaar voor het KPSM op sterkte is. Ook de gebouwen lieten al veel te wensen over en dat is sinds orkaan Irma alleen maar slechter geworden.
Dat de Point Blanche-gevangenis niet voldeed was ook al jaren bekend. Ook dat is sinds Irma alleen maar slechter geworden. Er wordt gesproken over een ‘explosieve, onveilige’ situatie voor personeel, gevangenen en de hele gemeenschap. De afspraken die Knops op 19 oktober 2018 met de regering van Sint Maarten heeft gemaakt zijn wat betreft de commissie niet voldoende.
Positief in die afspraken is de vervanging van het plan van aanpak voor de gevangenis door ‘een uitstekend beleidsplan’ van de Nederlandse Dienst Justitiële Inrichtingen. Maar hierover is de commissie niet gehoord en er ontbreekt een tijdschema. Bovendien heeft Sint Maarten in de begroting geen voorzieningen getroffen voor de uitvoering van het plan. De Weever heeft toegezegd deze punten aan te pakken.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).