Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - Sint Maarten heeft zich, op advies van de Centrale Bank CBCS, per 1 september aangesloten bij de Caribbean Catastrophic Risk Insurance Facility (CCRIF).

st maarten,,Via de CCRIF is het Land Sint Maarten verzekerd voor schade als gevolg van aardbevingen, tropische cyclonen en hevige regenval. Middels CCRIF is Sint Maarten beschermd tegen acute liquiditeitsproblemen na een grote ramp.” Aldus de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een persbericht.
Tijdens een recent gehouden presentatie in Philipsburg gaf CBCS-president ad interim Leila Matroos-Lasten een uiteenzetting van de doelen voor de komende periode tot en met 2020. Ook gaf zij aan wat inmiddels is gedaan voor Sint Maarten en waar op dit moment nog aan wordt gewerkt.
Zo heeft de CBCS onder meer de regering van Sint Maarten alsook de Wereldbank, het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) en de VN-Economic Commission for Latin America and the Caribbean (Eclac) geadviseerd bij het tot stand komen van het ‘Recovery Plan’ voor Sint Maarten.
Op wetgevingsniveau is op Sint Maarten de Landsverordening actualisering en harmonisatie toezichtlandsverordeningen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten van kracht geworden en wordt er momenteel gewerkt aan een Payment System Act.
Matroos-Lasten heeft op Sint Maarten het Strategisch Plan van de CBCS gepresenteerd. Gouverneur Eugene Holiday van Sint Maarten, leden van de regering en overheid, vertegenwoordigers uit de financiële sector en adviesorganen waren voor deze presentatie uitgenodigd.
,,De aanwezigen bij de presentatie gaven aan aangenaam verrast te zijn met de plannen van de CBCS en het enthousiasme van de Centrale Bank, om een complete transformatie te realiseren, te delen,” meldt het persbericht. ,,Het doel van de CBCS om een professionele en open organisatie te zijn en een adviserende business partner voor de financiële sector en overheden van de landen te worden, is iets wat de aanwezigen toejuichen.”
De nieuwe strategie van de CBCS richt zich op drie focusgebieden: de monetaire stabiliteit van Curaçao en Sint Maarten; een stabiele en competitieve financiële sector en het ontwikkelen van een klantvriendelijke en innovatieve organisatie. Deze focusgebieden zijn verder uitgewerkt in verschillende strategische doelen die zijn verspreid over de periode 2018-2020.
,,De burgers van Curaçao en Sint Maarten gaan een ‘State of the Art’ Centrale Bank kennen met een klantvriendelijke en innovatieve uitstraling”, zo verzekerde Matroos-Lasten de aanwezigen.
Hiermee wil de CBCS een betere invulling geven aan haar kerntaken voor wat betreft de handhaving van de monetaire en financiële stabiliteit en de bevordering van de competitieve positie van de financiële sector. Op deze manier wil de CBCS bijdragen aan het maatschappelijk vertrouwen in en de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao en Sint Maarten.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.