Van onze correspondent
Den Haag - Het Koninklijk Besluit waarin een verdere stap wordt gezet richting het einde van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius kan naar de Tweede en Eerste Kamer. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties.

Sint EustatiusDe parlementen hebben nu tot en met 6 maart de mogelijkheid om zich over de inhoud van het besluit uit te spreken. Vanwege het voorjaarsreces geldt een langere termijn dan de reguliere termijn van vier weken. Daarna kan het besluit door de koning worden getekend.
Op 16 juli 2020 is de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius in werking getreden. Het doel van deze wet was enerzijds de beëindiging van de grove taakverwaarlozing die in 2018 door het kabinet werd geconstateerd als gevolg waarvan er op Sint Eustatius bestuurlijk is ingegrepen en anderzijds de duurzame verbetering van de voorwaarden van goed bestuur, zodat toekomstige eilandbesturen zelf hun taak naar behoren kunnen vervullen. Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius (OLE) heeft het afgelopen jaar verbeteringen doorgevoerd die nodig waren om goed te kunnen functioneren en zelfstandig de eigen taken uit te voeren, zo staat in de brief die Van Huffelen op 2 februari aan de Tweede Kamer stuurde. ,,Er is inmiddels aan alle voorwaarden voldaan om de derde fase van de wet in te gaan. Deze bestaat uit twee onderdelen: de vaststelling van het Koninklijk Besluit en de benoeming van een gezaghebber. De procedure hiervoor loopt nog.”
Na ondertekening van het Koninklijk Besluit zijn de verhoudingen conform de reguliere bestuurlijke en financiële wetgeving voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius (WolBES/FinBES) weer hersteld. Met ingang van fase 3 eindigt de benoeming van de regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris en verkrijgt de (waarnemend) Rijksvertegenwoordiger zijn taken en bevoegdheden op grond van de WolBES, met nog een beperkt aantal aanvullende bevoegdheden totdat de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius per 1 september 2024 van rechtswege vervalt.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.