Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Een meerderheid in de Staten keurt de wijze waarop Nederland in februari dit jaar heeft ingegrepen op Sint Eustatius (Statia) af. Ook de fractieleden van coalitiepartij MAN hebben hun steun gegeven aan een motie van oppositiepartij MFK, terwijl regeringspartijen PAR en PIN tegen stemden.

statiaIn de motie, die met 11 stemmen voor en 7 tegen werd aangenomen, uiten de fracties van de oppositie en van MAN hun ongenoegen over de manier waarop Nederland de touwtjes in handen heeft genomen op Statia door het Bestuurscollege en de Eilandsraad te ontbinden en een regeringscommissaris aan te stellen. De parlementsleden vinden het verwerpelijk dat de bewoners van het eiland ‘tegen alle democratische principes in’ twee jaar en mogelijk langer niet naar de stembus kunnen en eisen daarom via de motie de garantie van ‘vrije en democratische verkiezingen in het hele Koninkrijk’.

De MAN-fractie vaart wat Statia betreft dus een andere koers dan coalitiegenoten PAR en PIN door de motie van de partij van Gerrit Schotte (MFK) en Amparo dos Santos (Kòrsou di Nos Tur, KdNT) te steunen. Volgens Giselle Mc William (MAN) heeft haar partij ‘meer dan 60 procent’ van de oorspronkelijke tekst gewijzigd. Het gaat MAN om ‘het heilig recht van verkiezingen’. ,,Net zoals we daar vorig jaar in deze zaal voor gevochten hebben.” Mc William doelt op de poging van het toenmalige kabinet-Pisas om de verkiezingen op 28 april in te trekken. Gouverneur Lucille George-Wout weigerde het landsbesluit daartoe te tekenen en droeg het ter vernietiging voor aan de Rijksministerraad. ,,Voor ons is het niet acceptabel dat Statia volgend jaar geen verkiezingen mag houden”, motiveert haar partijgenoot Yael Plet. ,,Daarmee worden internationale verdragen geschonden. Over wat zich op Statia afspeelt, verschillen de meningen. Dat kan. Maar het zelfbeschikkingsrecht moet in ieder geval behouden worden.”

De Nederlandse regering besloot tot de ingrijpende maatregel in vervolg op het rapport van de Commissie van Wijzen, staatsraad Jan Franssen en oud-gouverneur Fredis Refunjol van Aruba. Maar de conclusies van Franssen en Refunjol reflecteren absoluut niet wat Statia in werkelijkheid doormaakt, vindt Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK). ,,Men heeft voornamelijk met mensen met Nederlandse namen gesproken. Het rapport is niet gebaseerd op de inbreng van de bevolking.” Pisas vermoedt dat de bevindingen van de commissie uitsluitend dienden ter ondersteuning voor de machtsovername en om PLP-leider Clyde van Putten weg te krijgen. Van Putten heeft zich altijd verzet tegen de status van bijzondere gemeente van Nederland die het eiland sinds 10-10-‘10 heeft. ,,Laten we ons solidair tonen en de bevolking haar stemrecht teruggeven”, luidt de oproep van Pisas.

 

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.