Al het nieuws

‘Ons solide financieel beheer van de laatste tien jaar werkt ons nu tegen’

Van onze correspondent
The Bottom - Het Bestuurscollege (BC) van Saba wijst in een brief aan de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer op de problematische financiële situatie van openbaar lichaam door het ontbreken van structurele financiering vanuit Den Haag.

Lees meer...

Van onze correspondent

The Bottom - Het openbaar lichaam Saba (OLS) verwacht dat het eiland vanaf 1 mei de heropeningsfase kan starten. Alles staat of valt volgens het Bestuurscollege (BC) met de datum waarop het vaccin geleverd wordt.

Lees meer...

Van onze correspondent
The Bottom - Gedeputeerde Bruce Zagers vindt de vaccinatie tegen het coronavirus absoluut noodzakelijk voor Saba en haar bevolking om weer enigszins normaal te kunnen leven en om de lokale economie nieuw leven in te blazen. De vaccinatie begint half februari en Zagers riep maandag iedereen op om van deze gelegenheid gebruik te maken en zich te laten vaccineren.

Lees meer...

Van onze correspondent
The Bottom - Het College financieel toezicht (Cft) constateert dat het openbaar lichaam Saba de eerste drie uitvoeringsrapportages (UR) over 2020 en de op basis daarvan opgestelde begrotingswijzigingen (BW), niet tijdig heeft ingediend.

Lees meer...

Van een onzer verslaggeefsters
Saba - Afgelopen week was het vijftig jaar geleden dat inwoners van Saba voor het eerst zelf hun huisverlichting konden in- en uitschakelen. Dat meldt The Daily Herald.

Lees meer...