Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Onderzoek uitgevoerd door de Saba Bank Management Unit en Wageningen University and Research toont de derde snelle afname aan van de koraalduivelpopulatie in de westelijke Atlantische Oceaan sinds diens introductie meer dan dertig jaar geleden. Deze lokale populatiecrash zou erop kunnen wijzen dat koraalduivels het laatste stadium van hun invasie in dit gebied bereiken.

BESlionfishDe koraalduivel - ook bekend als lionfish - een giftige vis afkomstig uit de Indo-Stille Oceaan, werd meer dan drie decennia geleden voor het eerst geïntroduceerd in de westelijke Atlantische Oceaan. Sindsdien heeft de vis zich gestaag verspreid over het Caribisch gebied, nu al tot in het zuiden van Brazilië. Hoewel de populaties zich snel leken uit te breiden, begint er volgens de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) op verschillende locaties een ‘afvlakking’ van de aantallen zichtbaar te worden, waardoor veel experts geloven dat het Caribisch gebied een stabielere of zelfs afnemende populatie koraalduivels zal gaan zien.
Sinds 2010 heeft de Saba Bank een snelle groei in het aantal koraalduivels gezien en vervolgens sinds 2020 een populatiecrash. ,,Dit representeert het derde geval van ‘boom-bust’-gebeurtenissen voor koraalduivelpopulaties in de tropische westelijke Atlantische Oceaan. De eerste gebeurtenis werd in 2012 in de Bahama’s gedocumenteerd en de tweede, die geassocieerd werd met een hoog aantal huidlaesies (een deel van de huid dat een abnormale groei of uiterlijk vertoont in vergelijking met de huid eromheen), werd in 2020 waargenomen in de Golf van Mexico”, aldus DCNA.
Interessant genoeg vertoonde geen van de koraalduivels die op de Saba Bank werden gevangen tekenen van huidlaesies, waardoor experts onzeker zijn over de oorzaak van de plotselinge afname in aantallen. Over het algemeen blijkt uit langetermijn-monitoringgegevens dat het aantal koraalduivels dat in vallen werd gevangen een hoogtepunt bereikte tussen 2012 en 2015 en vervolgens gestaag afnam voordat het in 2020 zijn laagste waarden bereikte. Hoewel de koraalduivelinvasie een van de meest bestudeerde zeevisinvasies is, is er nog steeds erg weinig bekend over de factoren die koraalduivelpopulaties beïnvloeden. ,,Wellicht heeft de snelle afname in de Golf van Mexico geleid tot een lagere algehele larven rekrutering voor het Caribisch gebied. In dat geval verwachten onderzoekers ook in andere delen van het Caribisch gebied lagere koraalduivelpopulaties te zien.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.