Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Het Openbaar Lichaam Saba en kinderopvangorganisatie Kindernet uit Nederland hebben vorige week hun samenwerking bezegeld door een samenwerkingscontract te ondertekenen. Het doel van de overeenkomst is om kinderen in Caribisch Nederland (CN) dezelfde kansen te bieden als kinderen in Europees Nederland (EN).

BESsamenwerkingIn het kader van het BES(t)4Kids-programma werken de organisaties voor dagopvang en buitenschoolse opvang op Saba al langer samen met Kindernet. Kennis, ervaringen en best practices worden gedeeld en het programma wordt door de partners ‘als zeer inspirerend en nuttig ervaren’. ,,Kinderen in CN hebben recht op dezelfde kansen om zich optimaal te ontwikkelen als kinderen in EN. Daar dragen we graag aan bij”, zegt directeur van Kindernet Selma Ozkan. Als onderdeel van het programma kregen medewerkers van de organisaties de kans om elkaars locaties te bezoeken en daar enige tijd te werken. In de zomer van 2021 hebben twee Kindernet-medewerkers drie maanden op Saba gewerkt en onlangs zijn zes medewerkers van Saba naar Nederland vertrokken om ervaring op te doen. Afgelopen week is het managementteam van Kindernet op bezoek geweest om de Saba Kinderopvangdirectie te ondersteunen en het contract te tekenen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).