Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Dankzij een subsidie van het openbaar lichaam Saba (OLS) hoeven consumenten niet de volledige verhoging van het elektriciteitstarief te betalen om de hogere brandstofkosten en andere kosten te dekken.

SabasubsidieHierdoor wordt de consumenten op Saba een drastische verhoging van hun maandelijkse elektriciteitsrekening van 30 procent bespaard.
Het OLS heeft, ondanks de krappe financiële positie van het eiland, besloten Saba Electric Company (SEC) een eenmalige incidentele subsidie van 235.000 dollar te verstrekken om een drastische tariefverhoging te voorkomen. Het Bestuurscollege (BC) keurde deze week een voorstel voor een subsidieovereenkomst goed na verschillende gesprekken tussen SEC en de overheid. Zonder de subsidie zou SEC de tarieven fors moeten verhogen. De stijging heeft te maken met hogere brandstofprijzen en andere kosten. De huidige eenmalige subsidie dekt de nettoverliezen over 2017 en 2018 en de herberekening van de niet ontvangen tariefinkomsten over 2018. Het elektriciteitstarief zou nog meer stijgen doordat de Covid-19-subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dit jaar afloopt en doordat SEC door de pandemie minder inkomsten heeft gegenereerd dan normaal.
Met de subsidie van het openbaar lichaam is de tariefverhoging vergelijkbaar met die van Sint Eustatius en Bonaire waar vanwege hogere uitgaven een verhoging van respectievelijk 15 en 10 dollar zal worden doorgevoerd. Zonder de subsidie van de overheid zouden de elektriciteitsprijzen op Saba met ongeveer 45 dollar stijgen. De verhoging van de variabele vergoeding op Saba, met de subsidie, zal per juli 9,6 procent bedragen. Zonder de subsidie zou de verhoging 29,5 procent zijn geweest.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van EZK zijn geïnformeerd over de subsidieovereenkomst. Het openbaar lichaam Saba zal hiervoor het Covid-19 gerelateerde budget aanboren.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).