Al het nieuws

Van onze correspondent
The Bottom - Minister Arie Slob bracht afgelopen maandagochtend een bezoek aan de Sacred Heart School (SHS) en de Saba Comprehensive School (SCS) in St. John’s. Slob is minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en brengt een bezoek aan Caribisch Nederland (CN).

sabaslobBij de onlangs gerenoveerde SHS, de enige basisschool op Saba, werd de minister ontvangen door de directeur van de school, Diane Wilson, en de secretaris van het bestuur, Pamela Meijvogel. Gedeputeerde Bruce Zagers, eilandsecretaris Tim Muller en Nolly Oleana van de afdeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) waren bij het bezoek aanwezig.
De minister bezocht groep 6, waar hij sprak met leerkracht Marjorie Despo en de leerlingen. Hij ging van tafel naar tafel, nam plaats bij de kinderen en ging met ze in gesprek over de school, over hun favoriete vakken en over hun toekomstplannen. Ook bezocht hij groep 5 die op dat moment informaticales kreeg en hij sprak met Helen Hassell, die leerlingen met speciale behoeften begeleidt.
Bij het Expertisecentrum Onderwijszorg (Expertise Center Education Care, EC2) had de minister een ontmoeting met directeur Henriëtte van Heijnsbergen en bestuurslid Pamela Meijvogel. Van Heijnsbergen en Meijvogel deelden hun zorgen over de financiële problemen van de organisatie, de uitdagingen van de zorg aan kinderen met meervoudige handicaps en de veiligheid van het personeel. EC2 biedt ondersteunende zorg en activiteiten aan kinderen met speciale behoeften op Saba, helpt om dit gebied van expertise binnen de scholen gestalte te geven en voert gerichte diagnostiek uit. Het expertisecentrum begeleidt ongeveer 50 kinderen en dat is relatief veel gezien het feit dat er ongeveer 265 schoolkinderen zijn op Saba.
Op de Saba Comprehensive School werden de minister en zijn delegatie verwelkomd door directeur Anton Hermans, die een korte uitleg gaf over de kleinste middelbare school in het Nederlands Koninkrijk. SCS heeft slechts 113 studenten. Slob bezocht een aantal klaslokalen waaronder de klas van Briana Murray die natuurkunde geeft en van docent Nederlands Geertrude Hellema.
De minister, die zelf leraar is geweest, sprak met drie leerlingen van de onderbouw en leerlingen van het zesde leerjaar. Deze studenten volgen de richting Caribbean Advanced Proficiency Exam (CAPE), een twee jaar durend curriculum ter voorbereiding op de overstap naar de universiteit. Slob sprak met de studenten over hun school werk en ambities.
In de namiddag bezocht Slob de onlangs vernieuwde Koningin Wilhelmina Bibliotheek en het Laura Linzey Day Care Center in The Bottom. Ter afsluiting van het bezoek beklom de minister Mount Scenery.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.